กต.เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองฯ วันคล้ายวันพระราชสมภพ 100 ปี สมเด็จย่า

ศุกร์ ๑๕ กันยายน ๒๐๐๐ ๑๔:๓๐
กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองฯ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 100 ปี ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับในประเทศไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองถึงพระราชภารกิจด้านโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
นายดอน ปรมัตถ์วินัย โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดงาน เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ ว่า งานเฉลิมฉลองฯ จะจัดขึ้นที่วิทยาลัยซิมมอนส์ นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 29 กันยายน — 3 ตุลาคม ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเคยเสด็จศึกษา ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จะทรงเป็นประธานของงาน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ การจัดนิทรรศการ การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย และการจัดเสวนา โต๊ะกลม ในหัวข้อ “Public Health in the New Millennium ” ขณะเดียวกัน สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ บางแห่ง จะจัดงานชุมชนไทยในต่างประเทศด้วยกันเองอีก
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวด้วยว่า ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เฉลิมฉลองฯ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมได้หารือเกี่ยวกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2507 เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาได้ช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล พระองค์ทรงเป็นห่วงโครงการนี้ และมีพระประสงค์ที่จะให้ดำเนินต่อไป ดังนั้น พระราชภารกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในด้านนี้ควรจะได้มีการกล่าวขวัญถึงในโอกาสเฉลิมฉลองฯ ครั้งนี้ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงโปรดเกล้าให้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงพระราชภารกิจของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในด้านนี้ที่ประเทศไทย วันที่ 13 ตุลาคม โดยจัดการแสดงของ คณะดนตรีและนาฎศิลป์ไทยชุดเดียวกับที่ไปแสดงในต่างประเทศ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงร่วมแสดงด้วยพระองค์เอง เพื่อให้คนไทยในประเทศไทยได้รับชม รวมทั้ง จะมีการแสดงของตำรวจตระเวนชายแดนและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนด้วย--จบ--
-นศ-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด