เด็กๆ รวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ชวนพ่อแม่น้าอาไปเลือกคนดีเป็นผู้ว่าฯกทม. พร้อมฝากสารให้ช่วยแก้ปัญหา 3 ข้อ

พฤหัส ๒๐ กรกฎาคม ๒๐๐๐ ๑๓:๔๕
กรุงเทพฯ--20 ก.ค.--กทม.
กรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตปทุมวัน ร่วมกับ ศูนย์การค้ามาบุญครอง เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ทีมงานจิ๋วแจ๋วอินโนเวชั่น และคณะเด็กนักเรียนประมาณ 1,500 คน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. โดยคณะนักเรียนพร้อมกันที่บริเวณลานหน้าเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ เวลา 15.30 น. เริ่มกิจกรรมบนเวทีโดยพิธีกรเด็กจากจิ๋วแจ๋วฯ ให้ความสนุกสนานบันเทิงกับเด็กๆ จากนั้นจึงเคลื่อนขบวนจากเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ไปตามทางเดินเท้า ผ่านสยามสแควร์ ขึ้นสะพานลอยคนเดินข้ามไปจุดปลายทางยังศูนย์การค้ามาบุญครอง ซึ่งจะมีกิจกรรมบนเวทีที่สนุกสนานและส่งเสริมประชาธิปไตยของเด็กๆ อีกแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ได้มีการแจกโปสการ์ดให้เด็กๆ ได้เขียนข้อความเชิญชวนพ่อแม่ ลุงป้า น้าอา ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 23 ก.ค. 43 นี้ แล้วมอบให้กับบุรุษไปรษณีย์ จากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ขับรถจักรยานยนต์นำโปสการ์ดทั้งหมดไปส่งถึงผู้รับทันที
นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้มอบสาร “จากเด็กถึงผู้ว่าฯกทม” แก่ น.ส.อมรรัตน์ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปมอบกับผู้ว่าฯกทม. คนใหม่สำหรับนำไปใช้ประกอบในการพิจารณาบริหารงานกรุงเทพมหานคร โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. ขอให้ผู้ว่าฯกทม. คนใหม่ ได้แก้ไขปัญหาเด็กยากจนในกทม. ที่ไร้โอกาสทางการศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาตามหลักสูตรพื้นฐาน เพื่อให้เด็กเหล่านั้นได้พัฒนาสู่การประกอบวิชาชีพต่อไป 2. ขอให้ผู้ว่าฯกทม. คนใหม่ได้ช่วยควบคุมแหล่งอบายมุขในทุกด้านให้หมดไป เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนถูกมอมเมาจากอบายมุขเหล่านี้ และสร้างกิจกรรมหรือสถานที่ที่มีคุณค่ามาพัฒนาทักษะ ความคิดของเยาวชน เพื่อให้เยาวชนกรุงเทพฯ มีคุณภาพและกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และ 3. ขอให้ผู้ว่าฯกทม. ได้แก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดในชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดกับเด็กและเยาวชน อีกทั้งเป็นการรักษาความสุขและความปลอดภัยในเมืองหลวงของเรา
จากนั้น เวลา 16.30 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีปราศรัยผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ เวทีปราศรัยบริเวณหน้าศูนย์การค้ามาบุญครอง โดยเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม. ที่แจ้งความประสงค์กล่าวปราศรัยคนละ 15 นาที ตามลำดับผู้สมัครหมายเลข 1-14 ซึ่งกิจกรรมเวทีปราศรัยนี้เป็นกิจกรรมรณรงค์ช่วง “โค้งสุดท้าย” ที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ได้แสดงวิสัยทัศน์และนโยบายของตน เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลเพียงพอที่จะประกอบการตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯคนใหม่ ในส่วนผู้สมัครหมายเลข 15-23 นั้น ทางกทม. จะเชิญมาปราศรัยที่เวทีบริเวณลานหน้าเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ในวันที่ 20 ก.ค. 43 ในช่วงเวลา 17.00-20.30 น. โดยเปิดโอกาสให้แสดงวิสัยทัศน์คนละ 15 นาทีเช่นกัน ทั้งนี้ทั้ง 2 เวทีที่มีการปราศรัยของผู้สมัครฯ จะมีกิจกรรมการแสดงดนตรีบนเวทีสลับการปราศรัยของผู้สมัครอย่างต่อเนื่อง และมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีด้วย--จบ--
-นศ-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด