SET9: ตลาดหลักทรัพย์ และ บ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เปิดทำการตามปกติ 11 ก.พ. นี้

จันทร์ ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๐๐ ๑๕:๕๗
กรุงเทพ--7 ก.พ.--ตลท.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดทำการตามปกติในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ศกนี้ โดยจะเปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ บริการรับฝากหลักทรัพย์ งานนายทะเบียนหลักทรัพย์ และงานบริการอื่น ๆ ตามปกติ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2543 เป็นวันหยุดราชการเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อลดความคับคั่งของการจราจรอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ครั้งที่ 10 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัด ในระหว่างวันที่ 9-19 กุมภาพันธ์ ศกนี้นั้น ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเห็นว่า เนื่องจากธุรกรรมสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่ การสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ระบบรับฝากหลักทรัพย์ และงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นการดำเนินงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ โดยผู้ลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์สามารถติดต่อกับตลาดหลักทรัพย์ และ บ. ศูนย์รับฝากฯ ผ่านเครื่องมือสื่อสารอิเล็คทรอนิคส์ได้ ดังนั้นการเปิดทำการในวันศุกร์ที่ 11 ก.พ. จึงมิได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการจราจรในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ในวันดังกล่าวเป็นวันเปิดทำการตามปกติของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น การเปิดทำการของตลาดหลักทรัพย์และบ.ศูนย์รับฝากฯ จะสามารถให้บริการแก่ผู้ลงทุนต่างประเทศได้ตามปกติด้วย
อนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ได้รับแจ้งจากกองบังคับการตำรวจจราจรว่า ในวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ระหว่างเวลา 8.00-18.00 น. หรือจนเสร็จสิ้นการประชุมอังค์ถัดในแต่ละวันจะปิดการจราจรในถนนรัชดาภิเษก ฝั่งศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และกำหนดให้เดินรถได้ทางเดียว เฉพาะในถนนรัชดาภิเษกฝั่งตรงข้ามศูนย์ประชุมฯ โดยเข้าทางแยกอโศกสุขุมวิท ออกทางแยกพระราม 4 คลองเตยเท่านั้นทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ด้านการจราจรแก่ผู้เข้าร่วมประชุมอังค์ถัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายสารนิเทศ โทร.229-2046 หรือ 229-2040-3 โทรสาร 359-1005-6--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด