ทบวงมหาวิทยาลัยเปิดสายด่วนให้คำแนะนำเลือกคณะเอนทรานซ์

อังคาร ๐๓ เมษายน ๒๐๐๑ ๑๓:๓๐
กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--ทบวงมหาวิทยาลัยฯ
ทบวงมหาวิทยาลัยเปิดสายด่วนให้คำแนะนำนักเรียนเลือกคณะสาขาที่จะเรียนในมหาวิทยาลัย ส่วนผลคะแนนสอบวัดความรู้ตรวจผลสอบได้ที่เวบไซด์ www.entranceinfo.mua.go.th ,www.entrance.mis.mua.go.th และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์รับสมัครตามที่ประกาศไว้ในหนังสือระเบียบการคัดเลือกฯ นางวราภรณ์ สีหนาท ผู้อำนวยการสำนักทดสอบกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ทบวงมหาวิทยาลัยได้เตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๔ ตลอดจนการบริการให้คำแนะนำในการเลือกคณะหรือสาขาวิชาที่เหมาะสม โดยสำนักทดสอบกลางได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการตอบคำถามได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐—๑๘.๐๐ น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๒๔๕—๑๑๕๗, ๒๔๕—๑๑๖๕, ๒๔๕—๐๐๒๕ ต่อ ๗๗๑, ๗๗๒, ๗๗๓ และหมายเลข อัตโนมัติ ๓ หมายเลข ๒๔๕—๓๗๓๘, ๒๔๕—๕๓๖๐, ๒๔๕—๖๖๕๕ โดยหมายเลขอัตโนมัติสามารถสอบถามได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งขณะนี้มีนักเรียนสนใจสอบถามข้อมูลเข้ามาเป็นจำนวนหลายร้อยรายต่อวัน ผู้อำนวยการสำนักทดสอบกลางยังเปิดเผยอีกด้วยว่า ทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดส่งคะแนนสอบวัดความรู้ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๔ ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๔๔ ไปยังผู้สอบเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ที่ผ่านมา และคาดว่าผู้เข้าสอบจะได้รับซองแจ้งผลคะแนนสอบของตนเองภายในกำหนดเวลาอย่างแน่นอน หากใครยังไม่ได้รับผลคะแนนสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ที่เว็บไซต์ www.entranceinfo.mua.go.th ,www.entrance.mis.mua.go.th และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์รับสมัครตามที่ประกาศไว้ในหนังสือ ระเบียบการคัดเลือกฯ หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลา ในส่วนของผู้ที่ทราบผล คะแนนแล้วและต้องการสอบถามยืนยันผลคะแนนเพื่อความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งให้สอบถามไปยังเลขหมายอัตโนมัติ เนื่องจากขณะนี้มีผู้โทรศัพท์สอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงอยากเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังไม่ทราบผล คะแนนหรือผู้ที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ก่อน สำหรับนักเรียนที่ทำสลิปคะแนนสอบวัดความรู้ฯ ในครั้งที่ผ่าน ๆ มาหาย หากนักเรียนสามารถจดจำคะแนนของตนเองได้ก็ไม่ต้องกังวลหรือมาขอสลิปคะแนนใหม่ เนื่องจากในการสมัครคัดเลือกไม่จำเป็นต้องใช้สลิปคะแนนในการประกอบการสมัคร เว้นแต่จะนำไปใช้สมัครในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแห่งที่ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทบวงมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการชี้แจงและให้คำแนะนำในการเลือกคณะ ในรายการ “มองรัฐสภา” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ โดยมีนายสุธรรม แสงประทุม รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อธิบดีกรมสามัญศึกษา ร่วมรายการ นักเรียน ผู้ปกครองหรือผู้สนใจมีคำถามหรือมีข้อสงสัยสามารถติดตามรับฟังและสอบถามผ่านรายได้ตามวันและเวลาดังกล่าว--จบ--
-สส-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด