จุฬาฯ จัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2544

ศุกร์ ๒๙ มิถุนายน ๒๐๐๑ ๑๔:๓๙
กรุงเทพฯ--29 มิ.ย.--จุฬาฯ
จุฬาฯ จัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2544 กิจกรรมที่น่าสนใจมีดังนี้คือ
๒๙ มิถุนายน - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔
องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ จัดโครงการสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (โครงการพลังนักศึกษา พลังแผ่นดิน........ร่วมต้านสารและยาเสพติด) ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารครุศาสตร์ ๓ และบริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ๒ รัชกาล โทร. ๒๑๘๗๐๔๐
๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔
มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ จัดการแข่งขัน "โบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ คอสโมโบว์ล เซ็นทรัล พระราม ๓ โทร. ๒๕๖๔๔๘๙, ๒๕๖๔๑๑๖
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นิสิตหอพักจุฬาฯ ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา จัดงานถวายเทียนจำนำพรรษา ณ หอพักนิสิตจุฬาฯ โทร. ๐๑-๕๖๒๙๘๕๕
๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔
เวลา ๑๘.๐๐ น. ธรรมสถานจุฬฯ ขอเชิญร่วมงาน "อาสาฬหบูชา" ณ ธรรมสถานจุฬาฯ โทร. ๒๑๘๓๐๑๘-๙
๑๐ และ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. และ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. คณะครุศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "การวิจัย : เส้นทางสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา" ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคาร ๓ คณะครุศาสตร์ โทร. ๒๑๘๒๔๑๘
๑๓ กรกฎาคม - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๔
หอศิลปวิทยนิทรรศการ ชั้น ๗ สถาบันวิทยบริการ หอสมุดกลาง จุฬาฯ จัดนิทรรศการ "สุภาษิตที่พี่สอน" โดยศิลปินประวัติ เล้าเจริญ โทร. ๒๑๘๒๙๖๔-๕
๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมรายงานผลการวิจัยและนิทรรศการเผยแพร่ผลงานโครงการวิจัยเรื่อง "ภาษาและวัฒนธรรมของชนเผ่าในแขวงเซกอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการวางแผนวิจัยและพัฒนา" ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ณ ตึกอักษรศาสตร์ ๑ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมและนิทรรศการครั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. และเสด็จฯทรงร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย โทร. ๒๑๘๔๘๗๔--จบ--
-นห-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด