ประกาศผลเอ็นทรานซ์ ทางเว็บไซต์ www.ent.ac.

พฤหัส ๒๖ เมษายน ๒๐๐๑ ๐๙:๒๒
กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--ทบวงมหาวิทยาลัย
ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2544 และจะประกาศผลการสอบอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) และทางไปรษณีย์ ซึ่งอาจมีข้อจำกัดด้านความรวดเร็วในการรับทราบผล และสถานที่ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนจำนวนมากทั่วประเทศ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ
ดังนั้นหกพันธมิตรยักษ์ทางด้านไอที อาทิ มหาวิทยาลัยสยาม, DTAC, ANET, DataOne ASIA, POWELL และ KK Technologles จึงจับมือร่วมกันสนับสนุนโครงการประกาศผลเอ็นทรานซ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และเครื่องปาล์ม ภายใต้ชื่อเว็บไซต์ www.ent.ac เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบ ที่จะสามารถเข้ามาดูผลการสอบเอ็นทรานซ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยไม่มีข้อจำกัดหรือเสียค่าใช้จ่ายใดๆ--จบ--
-สส-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด