ไทยพาณิชย์ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ 'BBB' และ 'AA (tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

๐๑ ส.ค. ๒๕๖๕ ๑๕:๔๐

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Issuer Default Rating) ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ที่ 'BBB' และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AA (tha)' โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ฟิทช์คงอันดับคุณภาพการจัดการการลงทุนภายในประเทศบลจ.ไทยพาณิชย์ที่ 'Excellent(tha)'

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๕ ๑๗:๐๖

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับคุณภาพการจัดการการลงทุนภายในประเทศ (National Investment Management Quality Rating) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) ที่ 'Excellent(tha)'

ฟิทช์ให้ 'เครดิตพินิจภายใต้การพิจารณา' แก่อันดับเครดิตภายในประเทศของ บล.ไทยพาณิชย์ที่ 'AA(tha)'

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๕ ๑๔:๐๓

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้เครดิตพินิจภายใต้การพิจารณา (Rating Watch Evolving) แก่อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBS ที่ 'AA (tha)' และพร้อมกันนี้ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของ SCBS ที่ 'F1

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ 'BBB' และ 'AA (tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

๐๒ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๔๘

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ที่ 'BBB' โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพพร้อมกันนี้ฟิทช์ได้ยกเลิกอันดับเครดิตสนับสนุนและอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำของธนาคาร

ฟิทช์คงอันดับเครดิตสากลของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ 'BBB' คงอันดับเครดิตภายในประเทศของบริษัทลูกที่ 'AA(tha)' และปรับอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำเป็น

๒๙ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๔๖

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ที่ 'BBB' โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ พร้อมกันนี้ฟิทช์ปรับอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำของธนาคารเป็น 'BBB' จาก 'BBB-'

ฟิทช์คงอันดับคุณภาพการจัดการการลงทุนภายในประเทศบลจ.ไทยพาณิชย์ที่ 'Excellent(tha)

๒๑ ก.ค. ๒๐๒๐ ๑๖:๑๐

กรุงเทพฯ-21 ก.ค.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับคุณภาพการจัดการการลงทุนภายในประเทศ (National Investment Management Quality Rating) ของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) ที่ 'Excellent(tha) แนวโน้มอันดับคุณภาพการจัดการการลงทุนมีเสถียรภาพ

ฟิทช์คงอันดับคุณภาพการจัดการการลงทุนภายในประเทศบลจ.ไทยพาณิชย์ที่ 'Excellent(tha)

๒๓ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๑:๐๕

กรุงเทพฯ-23 ก.ค.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับคุณภาพการจัดการการลงทุนภายในประเทศ (National Investment Management Quality Rating) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) ที่ 'Excellent(tha)'

ฟิทช์คงอันดับเครดิตสากลของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ 'BBB และอันดับเครดิตภายในประเทศ บล.ไทยพาณิชย์ที่ 'AA(tha)

๑๗ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๒:๐๑

กรุงเทพฯ-17 เม.ย.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign Currency IDR) ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ที่ 'BBB ' และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AA (tha)' พร้อมกันนี้ฟิทช์ยังได้คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ 'BBB

๓๐ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๐๘

กรุงเทพฯ-30 ม.ค.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ('BBB '/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/'bbb ') ที่ 'BBB ' สำหรับหุ้นกู้มูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ 'BBB (EXP)

๒๘ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๕๑

กรุงเทพฯ-28 ม.ค.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ ฟิทช์ เรทติ้งส์ คาดว่าจะให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ('BBB '/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/'bbb ') ที่ 'BBB (EXP)' โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ Medium-term note

ฟิทช์คงอันดับคุณภาพการจัดการการลงทุนภายในประเทศบลจ.ไทยพาณิชย์ที่ 'Excellent(tha)

๑๖ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๓๗

กรุงเทพฯ-16 ก.ค.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับคุณภาพการจัดการการลงทุนภายในประเทศ (National Investment Management Quality Rating) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) ที่ 'Excellent(tha)' แนวโน้มอันดับคุณภาพการจัดการการลงทุนมีเสถียรภาพ

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตโครงการหุ้นกู้ MTN ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ 'AA (tha)/'F1 (tha)

๒๐ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๑๕

กรุงเทพฯ-20 มิ.ย.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AA (tha)' และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1 (tha)' แก่โครงการหุ้นกู้ Medium-Term Note (MTN) ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB (BBB

ฟิทช์ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ 'BBB

๑๖ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๗:๓๖

กรุงเทพฯ-16 พ.ย.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน หรือ SCB ('BBB '/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/ 'bbb ') ที่ 'BBB ' หุ้นกู้ดังกล่าวมีมูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 5.5 ปี

ฟิทช์ประกาศให้อันดับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ 'BBB (EXP)

๑๐ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๘:๑๓

กรุงเทพฯ-10 พ.ย.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ ฟิทช์ เรทติ้งส์ คาดว่าจะให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน หรือ SCB ('BBB '/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/ 'bbb ') ที่ 'BBB (EXP)' โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ Medium-term note

ธนาคารไทยพาณิชย์ตั้ง เอสซีบี อบาคัส เปิดเกมรุกนวัตกรรม AI พร้อมพลิกโฉมวงการการเงินการธนาคารไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๑๔ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๒:๔๒

กรุงเทพฯ-14 ก.ย.-โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดตั้ง เอสซีบี อบาคัส (SCB Abacus) บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI)

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ส่งโปรจัดหนักรับหน้าฝน เมื่อช้อปที่เซ็นทรัลทุกสาขา และเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

๒๕ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๔๓

กรุงเทพฯ-25 ก.ค.-ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ เซ็นทรัล ส่ง 3 โปรโมชั่นจัดหนัก จัดเต็มรับหน้าฝน เอาใจขาช้อป กระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในช่วงครึ่งปีหลัง มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และเซ็นทรัล เอ็มบาสซี โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวผกาฉัตร

ฟิทช์คงอันดับคุณภาพการจัดการการลงทุนภายในประเทศบลจ.ไทยพาณิชย์ที่ 'Excellent(tha)

๑๔ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๐๔

กรุงเทพฯ-14 ก.ค.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับคุณภาพการจัดการการลงทุนภายในประเทศ (National Investment Management Quality Rating) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) ที่ 'Excellent(tha)' แนวโน้มอันดับคุณภาพการจัดการการลงทุนมีเสถียรภาพ

ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์ จับมือ แสนสิริ มอบดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 1.75% คงที่ 2 ปี ฟรีค่าจดจำนอง

๐๕ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๔๓

กรุงเทพฯ-5 ก.ค.-ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวแคมเปญ MOM - Moments of Miracle มอบช่วงเวลามหัศจรรย์ สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์ที่ซื้อโครงการของแสนสิริ รับทันทีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.75% คงที่ 2 ปี พร้อมฟรีค่าจดจำนอง โดยผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงล้านละ

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตโครงการหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิระยะสั้นของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ 'F1 (tha)

๑๕ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๖:๒๐

กรุงเทพฯ-15 มิ.ย.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National Short-Term Rating) ที่ 'F1 (tha)' แก่โครงการหุ้นกู้ระยะสั้นประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มูลค่ารวมไม่เกิน 5 หมื่นล้านบาท ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB (BBB

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดกลยุทธ์ปี 60 ตั้งเป้าเป็นบลจ.ที่ 1 ในใจลูกค้า เฟ้นกองทุนตอบโจทย์ บริหารเพื่อความเป็นเลิศ

๑๖ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๓:๒๕

กรุงเทพฯ-16 ก.พ.-พีอาร์ดีดี นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยถึงแผนงานในปี 2560 ว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายคือการเป็นบลจ.ที่ 1 ในใจลูกค้า หรือ The Most Admired Asset Management

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ 'BBB

๒๖ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๕๗

กรุงเทพฯ-26 ม.ค.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ (USD) มูลค่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 5.5 ปี ครบกำหนดชำระในเดือนกรกฎาคม 2565 ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ('BBB '/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ที่ 'BBB

ฟิทช์ประกาศอันดับเครดิตที่คาดว่าจะให้แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ 'BBB

๒๓ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๔๗

กรุงเทพฯ-23 ม.ค.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศอันดับเครดิตที่คาดว่าจะให้แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ (USD) ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ('BBB '/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ที่ 'BBB (EXP)' โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้

ฟิทช์ยืนยันอันดับเครดิตโครงการหุ้นกู้ MTN ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ 'BBB

๒๓ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๔๓

กรุงเทพฯ-23 ม.ค.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ยืนยันอันดับเครดิต 'BBB ' ของโครงการหุ้นกู้ Medium Term Note (MTN) มูลค่า 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ('BBB '/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) หลังจากมีการปรับข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เป็นปัจจุบัน

ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์เปิดสาขาบลูพอร์ต ผสมผสานดีไซน์สะท้อนความงามท้องทะเลหัวหิน รองรับการทำธุรกรรมลูกค้าไทย

๑๑ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๒๖

กรุงเทพฯ-11 ต.ค.-ธนาคารไทยพาณิชย์ นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าบุคคลและเครือข่ายสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมด้วยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนางสาวศุภลักษณ์ อัมพุช รองประธาน บริษัท หัวหิน แอสเสท จำกัด

ฟิทช์คงอันดับบริษัทจัดการกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์ที่ 'Highest Standards (tha)

๐๗ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๐๘

กรุงเทพฯ-7 ก.ค.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับบริษัทจัดการกองทุนภายในประเทศ (National Scale Asset Manager Rating) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) ที่ 'Highest Standards (tha)' แนวโน้มอันดับบริษัทจัดการกองทุนมีเสถียรภาพ

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตโครงการหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิระยะสั้นของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ 'F1 (tha)

๒๑ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๒:๔๔

กรุงเทพฯ-21 มิ.ย.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National Short-Term Rating) ที่ 'F1 (tha)' แก่โครงการหุ้นกู้ระยะสั้นประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มูลค่ารวมไม่เกิน 5 หมื่นล้านบาท ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB (BBB

ช้อปกระจายด้วยบัตรเดบิตไทยพาณิชย์ที่ Shopat7.com รับโค้ดส่วนลดทันที 100 บาท

๑๙ พ.ย. ๒๐๑๕ ๐๙:๔๑

กรุงเทพฯ-19 พ.ย.-Shopat7.com Shopat7.com มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตไทยพาณิชย์ ช้อปออนไลน์วันนี้ รับส่วนลดเต็มๆ 100 บาท เพียงใส่โค้ด SCBDDS7 เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 900 บาทขึ้นไป ด่วน จำกัดสิทธิ์การใช้สำหรับลูกค้า 1,000 ท่านแรก วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2558 ข้อมูลเพิ่มเติม สิทธิพิเศษ

ฟิทช์คงอันดับบริษัทจัดการกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์ที่ Highest Standards (tha)

๐๗ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๔๒

กรุงเทพฯ-7 ก.ค.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับบริษัทจัดการกองทุนภายในประเทศ (National Scale Asset Manager Rating) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) ที่ 'Highest Standards (tha)' แนวโน้มอันดับบริษัทจัดการกองทุนมีเสถียรภาพ