โรงเรียนเครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: เสริมทักษะกีฬาฟุตบอล ช้าง โมบาย ฟุตบอล คลินิก ในโครงการ OUR Khung Bang Kachao

๒๖ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๐๔

กรุงเทพฯ-26 ธ.ค.-ไทยเบฟเวอเรจ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หัวหน้าคณะทำงานการพัฒนาเยาวชน การศึกษาและวัฒนธรรม ใน โครงการ พัฒนาพื้นที่บางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน OUR Khung Bang Kachao (เอาเวอร์คุ้ง-บางกะเจ้า) จัดกิจกรรม ส่งเสริมทักษะกีฬาฟุตบอล Chang Mobile Football Clinic (ช้าง โมบาย ฟุตบอล คลินิก)

เอไอเอส ตอกย้ำความสำเร็จ 4 ภูมิภาค จับมือครูทั่วประเทศสร้างเครือข่าย ผ่านเวิร์กช็อป อุ่นใจไซเบอร์ ร่วมขจัดภัยคุกคามจากสื่อออนไลน์

๒๘ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๗:๑๐

กรุงเทพฯ-28 พ.ย.-โพลีพลัส พีอาร์ เอไอเอส ตอกย้ำความสำเร็จ โครงการ อุ่นใจไซเบอร์ ที่มุ่งสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ยั่งยืนแก่ประเทศ พร้อมทั้งขจัดภัยคุกคามและความรุนแรงจากการใช้สื่อออนไลน์ ล่าสุด เดินหน้าจัดกิจกรรมเวิร์กช็อป อุ่นใจไซเบอร์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านออนไลน์ให้กับเยาวชนไทย

ราชภัฏโคราช ประสานพลังเครือข่ายประถมศึกษา MOU ปฏิรูปการศึกษาชาติ เร่งพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ

๒๘ ต.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๓๖

กรุงเทพฯ-28 ต.ค.-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 25 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2, เขต 5

AIS เดินหน้าภารกิจ DQ พัฒนาทักษะความฉลาดทางดิจิทัลให้คนไทยจัดเวิร์คช็อป อบรม สร้างเครือข่ายครู ปูพรมทั่วประเทศ

๐๘ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๓:๓๖

กรุงเทพฯ-8 ต.ค.-เอไอเอส เอไอเอส ตอกย้ำแนวคิด ถ้าเราทุกคนคือเครือข่าย รวมพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ยั่งยืนเพื่อประเทศ ผลักดันโครงการ อุ่นใจไซเบอร์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านออนไลน์ให้กับเยาวชนไทย ผ่านทางโรงเรียนเครือข่ายกว่า 450 โรงเรียนทั่วประเทศ ล่าสุด จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปอุ่นใจไซเบอร์

มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 tcas 1

๑๔ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๒๙

กรุงเทพฯ-14 ธ.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 tcas 1 รายละเอียดดังนี้ โควตาโรงเรียนเครือข่าย โควตาโรงเรียนเครือข่าย ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี

โอซีเอส กรุ๊ป - ฮาร์โรว์ ร่วมยกระดับโรงเรียนนานาชาติในไทย ให้ทัดเทียมมาตรฐานโลก

๒๑ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๑๙

กรุงเทพฯ-21 ส.ค.-ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น โรงเรียนนานาชาติ ฮาร์โรว์ ประเทศไทย เป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนฮาร์โรว์ ประเทศอังกฤษ ที่มีชื่อเสียงในอันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้นนอกจากจะมีมาตรฐานด้านการศึกษาแล้ว ปัจจัยด้านอื่นๆ ก็ต้องมีมาตรฐานตามมาทั้งระบบ ทั้งเรื่องของความปลอดภัย

ม.เอเชียอาคเนย์ ร่วมมือ 15 โรงเรียน เปิดโครงการ ม.พี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายด้วยนวัตกรรม

๐๘ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๑๓

กรุงเทพฯ-8 ส.ค.-มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยียุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 15 โรงเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้ชื่อ

มทร.ธัญบุรี ปลื้ม รัฐมอบดูแลวิทยาลัยและโรงเรียนเครือข่าย 15 แห่ง พัฒนาระบบการเรียนรูปแบบใหม่ STEM ศึกษา

๒๑ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๗:๒๗

กรุงเทพฯ-21 มิ.ย.-กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน

ภาพข่าว: ยินดีต้อนรับ กลุ่มโรงเรียนกลุ่มเจริญร้อยแก่นสาร สู่ครอบครัว Learn Education

๐๘ ม.ค. ๒๐๑๘ ๐๙:๐๙

กรุงเทพฯ-8 ม.ค.-เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โดยคุณธานินทร์ ทิมทอง กรรมการผู้จัดการ และคุณกรณ์ กวีกิจอำพน รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ต้อนรับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเจริญร้อยแก่นสาร สู่ครอบครัว Learn Education

โรงเรียนบุนกะแฟชั่น จัดอบรมหลักสูตร How to collect the trend

๒๙ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๖:๐๒

กรุงเทพฯ-29 มิ.ย.-จริงใจครีเอชั่น โรงเรียนบุนกะแฟชั่น (Bunka Fashion School) โรงเรียนเครือข่ายแฟชั่นระดับโลก จัดอบรมหลักสูตร How to collect the trend ให้กับนักเรียนหรือผู้ที่สนใจในการเรียนรู้เทคนิคการศึกษาอิทธิพลที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตและ

โรงเรียนบุนกะแฟชั่น จัดโชว์สุดยอดผลงานนักเรียนสุดยิ่งใหญ่คนแห่ชมล้นงาน

๑๓ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๓:๐๙

กรุงเทพฯ-13 มิ.ย.-จริงใจครีเอชั่น เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงาน BUNKA 10th Graduation Fashion Show โดย คุณสมพร สุนทรธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุนกะแฟชั่น ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 สำหรับ โรงเรียนบุนกะแฟชั่น โรงเรียนเครือข่ายของBunka Fashion College จากประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนบุนกะแฟชั่น จัดงาน BUNKA 10th Graduation Fashion Show

๐๖ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๑:๐๐

กรุงเทพฯ-6 มิ.ย.-จริงใจ ครีเอชั่น โรงเรียนบุนกะแฟชั่น โรงเรียนเครือข่ายแฟชั่นระดับโลก นำโดย คุณสมพร สุนทรธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุนกะแฟชั่น จัดงาน BUNKA 10th Graduation Fashion Show เป็นปีที่ 10 พร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และชมแฟชั่นโชว์ผลงานนักเรียนที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 10 ทั้ง

ซัมซุง หนุนโรงเรียนเครือข่ายเกิดโครงการ 'ฮักนะ.ป่าใหญ่ ปลูกจิตสำนึกรักษ์ป่า ดันโครงการ 'ป่าชุมชน'

๒๗ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๕:๔๒

กรุงเทพฯ-27 ก.พ.-ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ Samsung Smart Learning Center ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต โครงการเพื่อสังคมของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด นำเสนอการปรับใช้โมเดลห้องเรียนแห่งอนาคต ด้วยการนำนวัตกรรมของซัมซุงและกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สนับสนุนครู-นักเรียน

ภาพข่าว: สนพ. นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน เยี่ยมชมโครงการด้านพลังงานภาคเหนือ

๒๐ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๕๕

กรุงเทพฯ-20 ม.ค.-สนพ. เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) พร้อมด้วย คณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมโครงการ

เชฟรอน - คีนัน ร่วม ม.ราชภัฏราชนครินทร์ เปิดศูนย์สะเต็มแห่งแรก โมเดลต้นแบบบริหารจัดการครบวงจร สร้างเครือข่ายโรงเรียน ครู อุปกรณ์

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๕:๓๔

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-Rippleeffect เชฟรอน - คีนัน รุดหน้าโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต จับมือ ม.ราชภัฏ ราชนครินทร์ เปิด ศูนย์สะเต็ม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโมเดลต้นแบบ ทำหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการฯ และบริหารจัดการสื่อการสอนด้านสะเต็มให้กับโรงเรียนเครือข่าย นางหทัยรัตน์

ภาพข่าว: ไทยคม จับมือ กศน. สานต่อนโยบาย 'ประชารัฐ ต่อยอดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

๑๔ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๑:๔๗

กรุงเทพฯ-14 มิ.ย.-ไทยคม บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายเอกชัย ภัคดุรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานกิจการองค์กร และ นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ โรงเรียนเครือข่ายไทยคม

สถาบันบุนกะแฟชั่น มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา BUNKA 9th Graduation Fashion Show

๐๓ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๓๗

กรุงเทพฯ-3 มิ.ย.-จริงใจครีเอชั่น สถาบันบุนกะแฟชั่น (Bunka Fashion Academy) โรงเรียนเครือข่ายของ Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนสอนออกแบบและตัดเย็บแฟชั่น อันดับ 2 ของโลก ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับระดับโลก ที่ก่อตั้งมายาวนาน กว่า 93 ปี

สถาบันบุนกะแฟชั่น เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

๑๘ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๐๖

กรุงเทพฯ-18 ม.ค.-จริงใจครีเอชั่น สถาบันบุนกะแฟชั่น(Bunka Fashion Academy) โรงเรียนเครือข่ายของBunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนสอนออกแบบและตัดเย็บแฟชั่น อันดับ 2 ของโลก ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับระดับโลก ที่ก่อตั้งมายาวนาน กว่า 90 ปี

ซัมซุง ต่อยอด ห้องเรียนแห่งอนาคต เดินหน้าขยายผลแนวคิดใหม่ หนุนโรงเรียนเครือข่ายซัมซุงฯสร้าง ภูกระดึงโมเดล

๒๓ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๖:๕๓

กรุงเทพฯ-23 พ.ย.-สยามเมนทิส ซัมซุง ชูต้นแบบเครือข่ายการเรียนรู้ ภูกระดึงโมเดล ก้าวใหม่การจัดการศึกษาเพื่ออนาคต หลังทดลองนำร่องแนวคิด บริหารจัดการเชิงพื้นที่ ใน 3 พื้นที่โรงเรียนเครือข่ายซัมซุงฯ ต่อยอด ห้องเรียนแห่งอนาคต มาตั้งแต่ปลายปี 2557 ชี้การสร้างเครือข่ายโรงเรียนติดปีกพัฒนาคุณภาพเด็ก

ภาพข่าว: พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

๒๐ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๑:๓๕

กรุงเทพฯ-20 พ.ย.-MIDA HOTELS RESORTS รักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานในการเปิดและมอบนโยบาย โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และขยายเครือข่าย ณ โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท แจ้งวัฒนะให้กับ ผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรม

ภาพข่าว: พิธีมอบตู้ยาและยาพื้นฐานให้แก่โรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวสถิรคุณ

๑๕ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๔๒

กรุงเทพฯ-15 ต.ค.-สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในพิธีมอบตู้ยาและยาพื้นฐานให้แก่โรงเรียนเครือข่ายของมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยมี พลเอกจิระศักดิ์ วัฒนาวงศ์ นางอมรรัตน์ โล่สุวรรณ นายสมบูรณ์ ชัยเดชสุริยะ นายปราโมทย์

จทบ.เลย ร่วมกับ สพม.19 เปิดศูนย์ฝึก นศท.และจัดพิธีไหว้ครู ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

๑๔ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๓๔

กรุงเทพฯ-14 ก.ค.-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย อ.เชียงคาน จ.เลย จัดพิธีเปิดศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา

สนุกคิดสนุกอ่าน 6 ฐานการเรียนรู้สู่สุขภาวะ ที่ รร.อนุบาลวัดอ่างทอง ขยายผล รักการอ่าน-ผสานสุขภาพ สู่โรงเรียนเครือข่ายและชุมชน

๒๐ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๒๐

กรุงเทพฯ-20 พ.ค.-ไอแอมพีอาร์ เรื่องของ สุขภาวะ นับเป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่พบมากในเด็กระดับปฐมวัย ที่พบได้ผ่านพฤติกรรมต่างๆ อาทิ การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ การรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ การล้างมือ หรือปัญหาเรื่องความอ้วน ที่เกิดจากการรับประทานขนมขบเคี้ยวต่างๆ คณะครูของ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

ภาพข่าว: การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่าย

๑๑ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๕๑

กรุงเทพฯ-11 พ.ค.-โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ คุณอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่าย และเสวนาเรื่อง นโยบายในการดูแลเด็กวัยเรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาณ ห้องคอนเวนชั่น

ภาพข่าว: SPU : ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม

๑๒ ธ.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๐๗

กรุงเทพฯ-12 ธ.ค.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผศ.รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง เทคนิคการสร้างสื่อการสอนยุคใหม่ (ยุคดิจิตัล)ให้กับคณาจารย์จากโรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก โรงเรียนเครือข่าย และ หน่วยที่เกี่ยวข้อง

กรมพลศึกษา ขยายเครือข่ายวิทย์ฯ ในสถานศึกษา

๑๐ ต.ค. ๒๐๑๔ ๑๒:๐๑

กรุงเทพฯ-10 ต.ค.-โอเค แมส สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการผลงานของโรงเรียนเครือข่ายดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่นำความรู้ไปปฏิบัติจริงจากทั่วประเทศ ซึ่งภายในงานประกอบด้วย