โรงเรียนภัทราวดี ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ครูเล็ก-ภัทราวดี มีชูธน ร่วมกับศิลปินไทยและเทศชั้นนำและนักเรียนโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน รังสรรค์ผลงานการแสดงในกิจกรรม VIC HUA HIN THEATRE SEASON

๐๗ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๑๖

กรุงเทพฯ-7 ธ.ค.-โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น ครูเล็ก-ภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2557 ผนึกพลังความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับกลุ่มศิลปินในระดับคณาจารย์ชั้นแนวหน้าของไทยและต่างประเทศ อาทิ อาจารย์ปวิตร มหาสารินันทน์ (ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), รองศาสตราจารย์

ครูเล็ก-ภัทราวดี มีชูธน ร่วมกับศิลปินชั้นนำและนักเรียนโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน รังสรรค์ผลงานการแสดงในกิจกรรม VIC HUA HIN THEATRE SEASON

๑๔ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๐:๔๒

กรุงเทพฯ-17 พ.ย.-โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น ครูเล็ก-ภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2557 ผนึกพลังความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับกลุ่มศิลปินในระดับคณาจารย์ชั้นแนวหน้าของไทยและต่างประเทศ อาทิ อาจารย์ปวิตร มหาสารินันทน์ (ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),

18 พ.ย. 18 ธ.ค. นี้ พบกับ 'VIC HUA HIN THEATRE SEASON 2016 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาโดย 'ครูเล็ก-ภัทราวดี

๑๙ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๒๙

กรุงเทพฯ-19 ต.ค.-โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น ครูเล็ก-ภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2557 ผนึกพลังความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับกลุ่มศิลปินในระดับคณาจารย์ชั้นแนวหน้าของไทยและต่างประเทศ และคณะนักเรียนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ของโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน ด้านศิลปะหลากหลายรูปแบบ

18 พ.ย. 18 ธ.ค. นี้ พลาดไม่ได้กับกิจกรรม VIC HUA HIN THEATRE SEASON 2016

๑๓ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๕๙

กรุงเทพฯ-13 ต.ค.-โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น ครูเล็ก-ภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2557 ผนึกพลังความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับกลุ่มศิลปินในระดับคณาจารย์ชั้นแนวหน้าของไทยและต่างประเทศ และคณะนักเรียนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ของโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

ภาพข่าว: ครูเล็ก-ภัทราวดี เปิด วิก หัวหัน จัดงานแสดงด้านศิลปะ ส่งเสริมการเรียนรู้ ในกิจกรรม 'VIC HUA HIN THEATRE SEASON

๑๑ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๓๒

กรุงเทพฯ-11 ต.ค.-โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น ครูเล็ก-ภัทราวดี มีชูธน นำทีมกลุ่มศิลปินในระดับคณาจารย์ชั้นแนวหน้าของไทยและต่างประเทศ ร่วมกับ โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน จัดงานแสดงศิลปะหลากหลายรูปแบบ อาทิ ดนตรี นาฏศิลป์ ละครเวที กายกรรม ภาพยนตร์สารคดี และ นิทรรศการภาพถ่าย เพื่อสร้างประสบการณ์แปลกใหม่

วิวาหพระสมุท ละครฟอร์มเล็ก กับนักแสดงกว่า 120 ชีวิต ของครูเล็ก ภัทราวดี @ วิกหัวหิน

๒๓ พ.ย. ๒๐๑๒ ๑๒:๔๕

กรุงเทพฯ-23 พ.ย.-มูลนิธิละครธรรมะ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มูลนิธิละครธรรมะ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับ โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน และวิกหัวหิน อัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง วิวาหพระสมุท มาจัดแสดงละครประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อเชิดชู ถวายพระเกียรติ