โรงเรียนทั้งครู ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

SISB ร่วมสนับสนุนฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียน

๐๙ ก.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๒๙

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) หรือ SISB เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการ SISB CARES! โดยให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุคลากรของโรงเรียนทั้งครู และพนักงานทั่วไปของบริษัท

โรงเรียน SISB ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เจ้าหน้าที่โรงเรียน

๐๖ ก.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๔๔

โรงเรียน SISB ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้บุคลากรของโรงเรียนทั้งครูและพนักงานทั่วไปของบริษัท ทั้งจากโรงเรียนสาขาประชาอุทิศ สุวรรณภูมิ และสาขาธนบุรี โดยมีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก่อนเริ่มปีการศึกษาหน้าในเดือนสิงหาคม 2564คุณเคลวิน โคห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท SISB จำกัด