โรงเรียนคลองเตยวิทยา ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม สัปดาห์วันเด็กกับตลาดหุ้น ปี 2559

๐๗ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๔๑

กรุงเทพฯ-7 ม.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรม สัปดาห์วันเด็กกับตลาดหุ้นปี 2559 ระหว่างวันที่ 5-8 ม.ค.นี้ ที่โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ และโรงเรียนคลองเตยวิทยา เขตคลองเตย

ภาพข่าว: ตลท.จัดกิจกรรม สัปดาห์วันเด็กกับตลาดหุ้น

๐๖ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๔๒

กรุงเทพฯ-6 ม.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรม สัปดาห์วันเด็กกับตลาดหุ้น ที่โรงเรียนคลองเตยวิทยา โดยมีเยาวชนร่วมกิจกรรม อย่างสนุกสนานผ่านฐานการเรียนรู้ด้านการออม

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม Mini SET JFC 2013 ปลูกฝังวินัยการออมและการใช้จ่ายแก่เยาวชน

๐๙ ต.ค. ๒๐๑๓ ๑๒:๓๘

กรุงเทพฯ-9 ต.ค.-ตลท. บดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกฝังวินัยการออมและการวางแผนใช้จ่ายเงินอย่างถูกวิธี Mini SET Junior Financial Club (SET JFC) แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนคลองเตยวิทยา และโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ ฯ มอบห้องสมุดประชาชน ห้องเพลิน แก่โรงเรียนคลองเตยวิทยา

๑๕ ก.พ. ๒๐๑๓ ๑๐:๕๘

กรุงเทพฯ-15 ก.พ.-ตลาดหลักทรัพย์ฯ จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมส่งมอบห้องสมุดประชาชน ห้องเพลิน ซึ่งดำเนินการภายใต้แนวคิด (Theme)เติมความรู้ เติมความสนุก ทุกอรรถรสแห่งการเรียนรู้ แก่อาจารย์ลักขณา อัครศรีประไพ ผู้อำนวยการ รร.คลองเตยวิทยา และตัวแทนนร.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับมอบข้าวสารจากตสล. เพื่อมอบแก่นักเรียนโรงเรียนคลองเตยวิทยา

๒๓ ธ.ค. ๒๐๐๔ ๑๑:๕๐

กรุงเทพฯ-23 ธ.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับมอบข้าวสารหอมมะลิใหม่ เกรด A สำหรับส่งออก จากจังหวัดอุบลฯ จำนวน 1,000 ถุง (2,000 กิโลกรัม) จาก ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานกรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบข้าวสารแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

๒๐ ธ.ค. ๒๐๐๔ ๑๔:๓๗

กรุงเทพฯ-20 ธ.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและโรงเรียนคลองเตยวิทยา ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมพิธีมอบข้าวสาร เพื่อใช้ในกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2547 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม 301-302 ชั้น 3

ภาพข่าว: ตลท.และบ.ย่อยร่วมสานฝันนร.คลองเตยในงานลอยกระทง

๒๙ พ.ย. ๒๐๐๔ ๐๘:๒๖

กรุงเทพฯ-29 พ.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายวิเชฐ ตันติวานิช ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ รับมอบกระทงจากตัวแทนนักเรียนโรงเรียนคลองเตยวิทยา เพื่อเปิดงานลอยกระทงที่ตลาดหลักทรัพย์ฯและบริษัทย่อยร่วมจัดขึ้น เพื่อฉลองเทศกาลลอยกระทงและหารายได้จากการจำหน่ายกระทง ไอศกรีม สายไหม

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอนำส่งภาพข่าวกิจกรรมเพื่อสังคมเนื่องในเทศกาลลอยกระทง

๒๖ พ.ย. ๒๐๐๔ ๑๔:๒๘

กรุงเทพฯ-26 พ.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภัทรียา เบญจพลชัย รองผู้จัดการ พร้อมด้วย ธเนศ เต็มทรัพย์อนันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนคลองเตยวิทยา ชุมชนเทพประทาน ในโอกาสที่นำกระทงรีไซเคิลที่เป็นฝีมือของเด็กนักเรียนมาจำหน่าย

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนกีฬารร.คลองเตยวิทยา

๑๙ ต.ค. ๒๐๐๔ ๑๒:๒๐

กรุงเทพฯ-19 ต.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิตติรัตน์ ณ ระนอง (ที่สองจากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และโสภาวดี เลิศมนัสชัย (ที่สามจากซ้าย) ประธานศูนย์ระดมทุนและตลาดหลักทรัพย์ใหม่ มอบอุปกรณ์กีฬา และร่วมงานกีฬาสีโรงเรียนคลองเตยวิทยา พร้อมกันนี้

ภาพข่าว: ตลท.ให้กำลังใจ

๐๓ ม.ค. ๒๐๐๗ ๑๕:๑๙

กรุงเทพฯ-3 ม.ค.-ตลท. คุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบกระเช้าผลไม้และเงินช่วยเหลือแก่นางจำปา สาละสาริน มารดาของ ด.ญ.ธัญสินี มังกรพันธุ์ นักเรียนโรงเรียนคลองเตยวิทยา ที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาทั้ง 2 ข้าง และดวงตาจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดที่ตลาดสดคลองเตย

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบคอมพิวเตอร์เปิดโอกาสการเรียนรู้นร.คลองเตยวิทยา

๑๐ มิ.ย. ๒๐๐๕ ๑๑:๓๔

กรุงเทพฯ-10 มิ.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 20 ชุดแก่โรงเรียนคลองเตยวิทยา เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โดยมีผู้บริหารโรงเรียนคลองเตยวิทยา และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฯ รับมอบ