โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้