โกศล เพ็ชร์สุวรรณ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที รับมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย

๒๓ พ.ย. ๒๐๑๐ ๑๔:๐๖

กรุงเทพฯ-23 พ.ย.-ก.ไอซีที นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมรับมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จาก ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ นายกกิตติมศักดิ์ และนายวิชัย เบญจรงคกุล

ภาพข่าว: TRIDI ประกาศผลสุดยอดนวัตกรรมโทรคมนาคม

๒๘ ธ.ค. ๒๐๐๙ ๑๑:๓๒

กรุงเทพฯ-28 ธ.ค.-สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ (คนที่ 6 จากขวาแถวบน) ประธานกรรมการบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) และดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ (คนที่ 5 จากขวาแถวบน) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI)

สมาคมโทรคมนาคมฯ จัดสัมมนา แผนยุทธศาสตร์โทรคมนาคมแห่งชาติ ใครรับผิดชอบ?

๑๐ ก.ย. ๒๐๐๑ ๑๑:๔๔

กรุงเทพฯ-10 ก.ย.-กสท. ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในโอกาสครบรอบ 11 ปีของการก่อตั้งสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย สมาคมฯ กำหนดจัดการ สัมมนาเรื่อง แผนยุทธศาสตร์โทรคมนาคมแห่งชาติ ใครรับผิดชอบ? ขึ้น ในวันที่ 14 กันยายน 2544 เวลา 13.00-16.30 น. ณ

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงคลัง ร่วมลงนามในพิธีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

๒๒ พ.ค. ๒๐๐๗ ๑๕:๑๖

กรุงเทพฯ-22 พ.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ประธานกรรมการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมลงนามในพิธีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

๒๒ พ.ค. ๒๐๐๗ ๑๔:๓๑

กรุงเทพฯ-22 พ.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ประธานกรรมการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน