แบรนด์ ซันโทรี่ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

๑๑ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๐:๔๗

กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน พระราชวโรกาส ให้ นางสาวลักขณา ลีละยุทธโยธิน ที่ปรึกษา บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด นำคณะกรรมการจัดงาน แบรนด์.พลังเพื่อเลือดใหม่ 2562 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทฯ