เอสบีเค เบฟเวอเรจ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ชี้แจงข้อเท็จจริง ในนาม บริษัท เอสบีเค เบฟเวอเรจ จำกัด (ฉบับที่ 3)

๑๓ พ.ค. ๒๐๑๑ ๑๕:๑๒

กรุงเทพฯ-13 พ.ค.-124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทมีความยินดีที่ศาลได้กรุณาให้ความเป็นธรรมแก่บริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ในการมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา โดยผลของคำสั่งยกเลิกศาลดังกล่าว ทำให้คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2554

ชี้แจงข้อเท็จจริง ในนาม บริษัท เอสบีเค เบฟเวอเรจ จำกัด (ฉบับที่ 2)

๒๙ เม.ย. ๒๐๑๑ ๑๗:๑๔

กรุงเทพฯ-29 เม.ย.-124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง ตามที่บริษัท เอสบีเค เบฟเวอเรจ จำกัด (บริษัทฯ) ได้ซื้อหุ้นจำนวน 24,269,700 หุ้น ในบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (บริษัทเสริมสุข) ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย คิดเป็นมูลค่าการลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท