เอบีม คอนซัลติ้ง ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ศิษย์เก่าศศินทร์ เชื่อมั่นธุรกิจด้านที่ปรึกษาองค์กร เติบโตและมีการแข่งขันสูง ในภูมิภาคเอเชีย ผลจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑๒ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๕:๒๕

กรุงเทพฯ-12 เม.ย.-สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ดร.คธาวุธ ฉั่วศิริพัฒนา ตำแหน่ง Senior Consultant in Strategy and Operation บริษัทเอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ABeam Consulting (Thailand ) Ltd. และเป็นนิสิตเก่า EMBA 2014 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย