เพ็ญพิไล พรชัยพานิช ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

TEAMG เชื่อมั่น Q4/64 ธุรกิจฟื้น ตุน Backlog 3.6 พันลบ.

๒๙ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๔:๔๙

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการธุรกิจไตรมาส 2/2564 ในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day)

TEAMG เชื่อมั่น Q4/64 ธุรกิจฟื้น ตุน Backlog 3.6 พันลบ.

๒๙ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๓:๐๕

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการธุรกิจไตรมาส 2/2564 ในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity

กรุงเทพฯ-3 ก.ย.-เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น TEAMG นำโดย ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อนำเสนอผลประกอบการธุรกิจประจำไตรมาส 2/63 ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 872 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 69 ล้านบาท ห

TEAMG ร่วมงาน Opportunity Day

๐๓ ก.ย. ๒๐๒๐ ๑๖:๔๗

ภาพข่าว: TEAMG ให้การต้อนรับนักลงทุน

๐๘ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๓:๒๖

กรุงเทพฯ-8 ต.ค.-เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร. อภิชาติ สระมูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และนางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) (TEAMG)

การลาออกของ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์

๐๒ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๐:๔๗

กรุงเทพฯ-2 ก.ย.-เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) แจ้งการลาออกจากตำแหน่งของ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ในตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน(Chief Financial Officer: CFO)