เพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: มอบรางวัลเยาวชนพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์

๒๐ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๑๕

กรุงเทพฯ-20 ธ.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (คนกลาง) นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)(ที่ 5 จากซ้าย)

ภาพข่าว: สสส.ขับเคลื่อนสุขภาวะเด็กไทย

๐๖ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๐๗

กรุงเทพฯ-6 ธ.ค.-สสส. นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว (สำนัก4) สสส. ,ผศ.ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี หัวหน้าโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ,นายกิตติชัย ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส

ภาพข่าว: ขับเคลื่อนสุขภาวะเด็กไทย

๒๕ พ.ย. ๒๐๑๖ ๐๙:๕๕

กรุงเทพฯ-25 พ.ย.-สสส. นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว (สำนัก4) สสส. ,ผศ.ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี หัวหน้าโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ,นายกิตติชัย ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส

2009 วันของคุณ.วันคุณภาพชีวิต

๒๘ ม.ค. ๒๐๐๙ ๑๔:๓๗

กรุงเทพฯ-28 ม.ค.-นิโอ ทาร์เก็ต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการขยายผลและขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในองค์กร และจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ 2009 วันของคุณ.วันคุณภาพชีวิต จากภาพ :