เจเอเอส แอสเซ็ท ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

Gossip News: JMART GROUP พบนักลงทุน 22 พ.ย. นี้

๒๐ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๕๙

กรุงเทพฯ-20 พ.ย.-IR PLUS กลุ่มบริษัทค้าปลีกและการเงินรายใหญ่ของประเทศไทย นำโดย บมจ.เจ มาร์ท (JMART), บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT), บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท (JAS Asset), บจก.เจ ฟินเทค (J Fintech), บจก.เจ เวนเจอร์ส (JVC) และ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย (Singer) ยกทีมแม่ทัพใหญ่ทั้งกลุ่ม