เครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

Dense Air ร่วมกับ Millbrook ยกระดับความยั่งยืนของเครือข่าย 5G AutoAir

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๔ ๑๑:๒๖

วางแผนการยกระดับครั้งใหญ่สำหรับเครือข่ายแบบ hyper dense ของ Dense Air ที่สนามทดสอบ MillbrookDense Air ผู้ให้บริการสนามทดสอบเทคโนโลยี 5G (5G testbed) แบบ neutral host ที่ Millbrook ซึ่งแต่เดิมสร้างขึ้นโดย AutoAirซึ่งเป็นโครงการทดลองและทดสอบ 5G

ทรู เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 กลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพิ่มทางเลือกการลงทุนกับดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.30-4.60%

๐๕ ม.ค. ๒๕๖๔ ๑๐:๐๓

กลุ่มทรู ย้ำศักยภาพผู้นำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล ผสานความแข็งแกร่งของเครือข่ายมือถือ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และบริการดิจิทัลครบวงจร พร้อมนำเทคโนโลยี 5G สร้างอัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนไปด้วยกัน เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ