เกริกไกร จีระแพทย์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: QTC ผู้ถือหุ้นไฟเขียวตั้งกรรมการใหม่

๐๒ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๔๓

กรุงเทพฯ-2 พ.ค.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ (กลางซ้าย) นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลางขวา) ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ร่วมเป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ภาพข่าว: QTC ผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

๐๗ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๐:๑๘

กรุงเทพฯ-7 พ.ย.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ นายเกริกไกร จีระแพทย์ (กลางซ้าย) ประธานกรรมการ นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560

ภาพข่าว: ทริพเพิล ไอ หรือ iii ผู้นำโลจิสติกส์ครบวงจรของไทย เปิดเทรดวันแรก 7.10 บาท จากราคาไอพีโอ 4.80 บาท เหนือจอง

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๖:๓๗

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-แบรนด์ เวลท์ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ iii นำโดย คุณเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ , คุณทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , คุณวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณเกศรา มัญชุศรี

ภาพข่าว: QTC ผู้ถือหุ้นไฟเขียวซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ L SOLAR 1

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๑:๔๓

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ (กลาง) นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 ขวา) ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ร่วมเป็นประธานในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

IOD ตั้ง ประสัณห์ เชื้อพานิช เป็นประธานกรรมการคนใหม่

๐๓ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๓๖

กรุงเทพฯ-3 ก.ค.-สถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) มีมติให้ นายประสัณห์ เชื้อพานิช เป็นประธานกรรมการคนใหม่แทน นายเกริกไกร จีระแพทย์ ที่หมดวาระ และเห็นชอบให้ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ และ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช เป็นรองประธานกรรมการ ในการประชุมสมาชิก IOD

ภาพข่าว: QTC ผู้ถือหุ้นไฟเขียว ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Minbu 15%c

๐๘ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๐๙:๒๔

กรุงเทพฯ-8 มิ.ย.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ (กลางซ้าย) นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 ซ้าย) ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTCร่วมเป็นประธานในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ภาพข่าว: QTC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

๐๔ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๔๓

กรุงเทพฯ-4 พ.ค.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ นายเกริกไกร จีระแพทย์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน (ที่3จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

UTCC ม.หอการค้าไทย จัดทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560

๐๓ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๐๐

กรุงเทพฯ-3 มี.ค.-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย นายเกริกไกร จีระแพทย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นประธานในงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560 เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติธรรม

ภาพข่าว: CPI ได้รับการรับรองสมาชิก CAC ร่วมต่อต้านทุจริต

๓๑ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๑๗

กรุงเทพฯ-31 ต.ค.-นิวส์ เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น รศ.ดร.นินนาท โอฬารวรวุฒิ ประธานกรรมการตรวจสอบ ตัวแทนบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย จีดพิธีถวายรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

๑๙ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๐๔

กรุงเทพฯ-19 ต.ค.-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายเกริกไกร จีระแพทย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธานในพิธีรำลึก ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี

ภาพข่าว: CACรับรองเอสเอสไอเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยต่อต้านทุจริต

๐๔ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๓๗

กรุงเทพฯ-4 มี.ค.-สหวิริยาสตีลอินดัสตรี นายเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต(The Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) มอบใบประกาศรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต แก่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

ภาพข่าว: PHOL รับรางวัลประกาศเกียรติคุณชมเชยคณะกรรมการ MAI

๒๓ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๔:๑๙

กรุงเทพฯ-23 พ.ย.-IR PLUS คุณเกริกไกร จีระแพทย์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และประธานคณะกรรมการโครงการประกาศเกียรคุณคณะกรรมการแห่งปี 2558 มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณชมเชย คณะกรรมการ MAI ในงาน ประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2558 หรือ Board of the Year Awards

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย จัดงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ระดับชาติ

๐๒ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๐๙:๔๒

กรุงเทพฯ-2 มิ.ย.-นิโอ ทาร์เก็ต เมื่อเร็วๆ นี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉลองครบรอบ 30 ปี จัดการประชุม วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3 โดยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ 9 แห่ง จาก 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ (ที่ 6 จากซ้าย)

ภาพข่าว: พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จ TEPCoT 7

๐๓ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๖:๓๖

กรุงเทพฯ-3 ก.พ.-นิโอ ทาร์เก็ต เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้จบหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7 โดยภายในงานได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานของรุ่น แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดนไทยกรณีศึกษา

ภาพข่าว: รับมอบโล่ห์เกียรติคุณ

๒๘ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๒๘

กรุงเทพฯ-28 ม.ค.-นิวส์ เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด (ขวา) เข้ารับมอบโล่ห์เกียรติคุณ จากนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เนื่องในโอกาสเป็นวิทยากรในหลักสูตร Corporate Secretary

ภาพข่าว: ปาฐกถาพิเศษ AEC-ไทยพร้อมแค่ไหน?

๑๐ ก.ค. ๒๐๑๔ ๑๑:๔๓

กรุงเทพฯ-10 ก.ค.-โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ พล.ต.อ. โกวิท ภักดีภูมิ นายกสมาคมสมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย, ดร.สมิทธ ธรรมสโรช, อมร เตชะหรูวิจิตร และคณะกรรมการบริหาร ร่วมกันกล่าวขอบคุณ ดร.เกริกไกร จีระแพทย์ ที่ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐก ในการแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ AEC-ไทยพร้อมแค่ไหน? ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย

ภาพข่าว: สมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนียจัดงานปาฐกถาพิเศษ

๐๓ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๔:๓๖

กรุงเทพฯ-3 มิ.ย.-โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ พลตำรวจเอกโกวิท ภักดีภูมิ นายกสมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย, ดร.สมิทธ ธรรมสโรช และอมร เตชะหรูวิจิตร นัดเพื่อนๆมาประชุมเรื่องการจัดงานปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อAEC-ไทยพร้อมแค่ไหน? โดยได้รับเกียรติจากดร.เกริกไกร จีระแพทย์มาร่วมแสดงปาฐกถา ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับ 4 รางวัล ?คณะกรรมการแห่งปี 2555/2556?

๐๔ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๐๖

กรุงเทพฯ-4 ธ.ค.-ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานคณะกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ รับมอบ 4 รางวัลจากการประกาศเกียรติคุณ ?คณะกรรมการแห่งปี 2555/2556 (Board of the Year Awards 2012/13)?

ภาพข่าว: งานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์ TEPCOT รวมใจ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 4

๐๑ ก.ค. ๒๐๑๐ ๑๐:๑๗

กรุงเทพฯ-1 ก.ค.-โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ พล.อ.มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ประธานรุ่นหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์(TEPCOT) รุ่น 2 จัดงานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์ TEPCOT รวมใจ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ ห้องมรกต โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ โดยมี ศักดิ์ชัย ธนบุญชัย,เกริกไกร จีระแพทย์,สุกิจ หวั่งหลี,คุณหญิงชฎา

ภาพข่าว: การปรับตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๑๒ พ.ย. ๒๐๐๙ ๑๕:๑๓

กรุงเทพฯ-12 พ.ย.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ นายเกริกไกร จีระแพทย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (กลาง) นายนพดล สระวาสี รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ที่ 2 จากซ้าย) และ ดร.สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง ผู้แทนการค้าไทย ร่วมสัมมนาใหญ่หัวข้อ ไทยกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย จัดสัมมนา พลิกวิกฤตเศรษฐกิจและทางรอดใหม่ของผู้ประกอบการไทย

๑๙ ส.ค. ๒๐๐๙ ๑๗:๑๔

กรุงเทพฯ-19 ส.ค.-ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดสัมมนาในหัวข้อ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เครื่องมือยุทธศาสตร์เสริมสร้างภูมิอุตสาหกรรมไทย โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ เกริกไกร จีระแพทย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง