เกริกไกร จีระแพทย์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: ซีลิค (SELIC) คว้ารางวัล Rising Star Awards

๐๔ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๓:๔๗

กรุงเทพฯ-4 ก.ย.-บียอนด์ โซลูชั่นส์ นายเกริกไกร จีระแพทย์ (ขวา) ประธาน Judging Panel ของ Board of the Year สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และนายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ (ซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) SELIC ร่วมถ่ายภาพภายในงานมอบรางวัล Rising Star Awards 2018

ภาพข่าว: BIZ รับรางวัล Special Recognition under Rising Star Awards 2018

๓๐ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๔๘

กรุงเทพฯ-30 ก.ค.-บิสซิเนสอะไลเม้นท์ นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธาน Judging Panel โครงการรางวัล Board of the Year Awards สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้เกียรติมอบรางวัล Special Recognition under Rising Star Awards 2018 ให้กับคณะกรรมการบริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ

ภาพข่าว: QTC ผู้ถือหุ้นไฟเขียวแต่งตั้งกรรมการเสริมทัพธุรกิจ

๑๗ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๐๙:๕๗

กรุงเทพฯ-17 มิ.ย.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ (กลาง) นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ร่วมเป็นประธานในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2562

ภาพข่าว: QTC ผู้ถือหุ้นไฟเขียวตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก

๐๓ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๑๕

กรุงเทพฯ-3 พ.ค.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ (กลาง) นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากขวา) ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ร่วมเป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ภาพข่าว: อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชื่อมความสัมพันธ์กับ มหาวิทยาลัยที่สเปน

๒๕ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๔:๑๙

กรุงเทพฯ-25 ก.ย.-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รศ. ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ พร้อม นายเกริกไกร จีระแพทย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย หอการค้าไทย นำทีมผู้บริหารฯ พูดคุยกับผู้บริหาร และอาจารย์ Harbour.Space University ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน และสังเกตการณ์การเรียนรู้แบบ Active

ภาพข่าว: QTC ผู้ถือหุ้นไฟเขียวตั้งกรรมการใหม่

๐๒ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๔๓

กรุงเทพฯ-2 พ.ค.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ (กลางซ้าย) นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลางขวา) ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ร่วมเป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ภาพข่าว: QTC ผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

๐๗ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๐:๑๘

กรุงเทพฯ-7 พ.ย.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ นายเกริกไกร จีระแพทย์ (กลางซ้าย) ประธานกรรมการ นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560

ภาพข่าว: ทริพเพิล ไอ หรือ iii ผู้นำโลจิสติกส์ครบวงจรของไทย เปิดเทรดวันแรก 7.10 บาท จากราคาไอพีโอ 4.80 บาท เหนือจอง

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๖:๓๗

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-แบรนด์ เวลท์ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ iii นำโดย คุณเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ , คุณทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , คุณวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณเกศรา มัญชุศรี

ภาพข่าว: QTC ผู้ถือหุ้นไฟเขียวซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ L SOLAR 1

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๑:๔๓

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ (กลาง) นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 ขวา) ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ร่วมเป็นประธานในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

IOD ตั้ง ประสัณห์ เชื้อพานิช เป็นประธานกรรมการคนใหม่

๐๓ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๓๖

กรุงเทพฯ-3 ก.ค.-สถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) มีมติให้ นายประสัณห์ เชื้อพานิช เป็นประธานกรรมการคนใหม่แทน นายเกริกไกร จีระแพทย์ ที่หมดวาระ และเห็นชอบให้ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ และ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช เป็นรองประธานกรรมการ ในการประชุมสมาชิก IOD

ภาพข่าว: QTC ผู้ถือหุ้นไฟเขียว ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Minbu 15%c

๐๘ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๐๙:๒๔

กรุงเทพฯ-8 มิ.ย.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ (กลางซ้าย) นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 ซ้าย) ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTCร่วมเป็นประธานในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ภาพข่าว: QTC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

๐๔ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๔๓

กรุงเทพฯ-4 พ.ค.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ นายเกริกไกร จีระแพทย์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน (ที่3จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

UTCC ม.หอการค้าไทย จัดทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560

๐๓ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๐๐

กรุงเทพฯ-3 มี.ค.-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย นายเกริกไกร จีระแพทย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นประธานในงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560 เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติธรรม

ภาพข่าว: CPI ได้รับการรับรองสมาชิก CAC ร่วมต่อต้านทุจริต

๓๑ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๑๗

กรุงเทพฯ-31 ต.ค.-นิวส์ เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น รศ.ดร.นินนาท โอฬารวรวุฒิ ประธานกรรมการตรวจสอบ ตัวแทนบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย จีดพิธีถวายรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

๑๙ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๐๔

กรุงเทพฯ-19 ต.ค.-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายเกริกไกร จีระแพทย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธานในพิธีรำลึก ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี

ภาพข่าว: CACรับรองเอสเอสไอเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยต่อต้านทุจริต

๐๔ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๓๗

กรุงเทพฯ-4 มี.ค.-สหวิริยาสตีลอินดัสตรี นายเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต(The Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) มอบใบประกาศรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต แก่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

ภาพข่าว: PHOL รับรางวัลประกาศเกียรติคุณชมเชยคณะกรรมการ MAI

๒๓ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๔:๑๙

กรุงเทพฯ-23 พ.ย.-IR PLUS คุณเกริกไกร จีระแพทย์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และประธานคณะกรรมการโครงการประกาศเกียรคุณคณะกรรมการแห่งปี 2558 มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณชมเชย คณะกรรมการ MAI ในงาน ประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2558 หรือ Board of the Year Awards

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย จัดงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ระดับชาติ

๐๒ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๐๙:๔๒

กรุงเทพฯ-2 มิ.ย.-นิโอ ทาร์เก็ต เมื่อเร็วๆ นี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉลองครบรอบ 30 ปี จัดการประชุม วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3 โดยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ 9 แห่ง จาก 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ (ที่ 6 จากซ้าย)

ภาพข่าว: พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จ TEPCoT 7

๐๓ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๖:๓๖

กรุงเทพฯ-3 ก.พ.-นิโอ ทาร์เก็ต เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้จบหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7 โดยภายในงานได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานของรุ่น แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดนไทยกรณีศึกษา

ภาพข่าว: รับมอบโล่ห์เกียรติคุณ

๒๘ ม.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๒๘

กรุงเทพฯ-28 ม.ค.-นิวส์ เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด (ขวา) เข้ารับมอบโล่ห์เกียรติคุณ จากนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เนื่องในโอกาสเป็นวิทยากรในหลักสูตร Corporate Secretary

ภาพข่าว: ปาฐกถาพิเศษ AEC-ไทยพร้อมแค่ไหน?

๑๐ ก.ค. ๒๐๑๔ ๑๑:๔๓

กรุงเทพฯ-10 ก.ค.-โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ พล.ต.อ. โกวิท ภักดีภูมิ นายกสมาคมสมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย, ดร.สมิทธ ธรรมสโรช, อมร เตชะหรูวิจิตร และคณะกรรมการบริหาร ร่วมกันกล่าวขอบคุณ ดร.เกริกไกร จีระแพทย์ ที่ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐก ในการแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ AEC-ไทยพร้อมแค่ไหน? ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย

ภาพข่าว: สมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนียจัดงานปาฐกถาพิเศษ

๐๓ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๔:๓๖

กรุงเทพฯ-3 มิ.ย.-โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ พลตำรวจเอกโกวิท ภักดีภูมิ นายกสมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย, ดร.สมิทธ ธรรมสโรช และอมร เตชะหรูวิจิตร นัดเพื่อนๆมาประชุมเรื่องการจัดงานปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อAEC-ไทยพร้อมแค่ไหน? โดยได้รับเกียรติจากดร.เกริกไกร จีระแพทย์มาร่วมแสดงปาฐกถา ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับ 4 รางวัล ?คณะกรรมการแห่งปี 2555/2556?

๐๔ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๐๖

กรุงเทพฯ-4 ธ.ค.-ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานคณะกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ รับมอบ 4 รางวัลจากการประกาศเกียรติคุณ ?คณะกรรมการแห่งปี 2555/2556 (Board of the Year Awards 2012/13)?

ภาพข่าว: งานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์ TEPCOT รวมใจ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 4

๐๑ ก.ค. ๒๐๑๐ ๑๐:๑๗

กรุงเทพฯ-1 ก.ค.-โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ พล.อ.มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ประธานรุ่นหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์(TEPCOT) รุ่น 2 จัดงานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์ TEPCOT รวมใจ สานใยสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ณ ห้องมรกต โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ โดยมี ศักดิ์ชัย ธนบุญชัย,เกริกไกร จีระแพทย์,สุกิจ หวั่งหลี,คุณหญิงชฎา

ภาพข่าว: การปรับตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๑๒ พ.ย. ๒๐๐๙ ๑๕:๑๓

กรุงเทพฯ-12 พ.ย.-มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ นายเกริกไกร จีระแพทย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (กลาง) นายนพดล สระวาสี รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ที่ 2 จากซ้าย) และ ดร.สุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง ผู้แทนการค้าไทย ร่วมสัมมนาใหญ่หัวข้อ ไทยกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน