อุกฤษฎ์ ศรีดโรมนต์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

กรุงไทย-แอกซ่า จัดอบรมหลักสูตร การวางแผนทางการเงิน เพื่อความมั่นคงของชีวิต

๓๐ ก.ย. ๒๐๑๕ ๐๙:๐๓

กรุงเทพฯ-30 ก.ย.-กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดยคุณสายฝน สัจจศิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด และคุณอุกฤษฎ์ ศรีดโรมนต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาฝ่ายจัดจำหน่าย พร้อมพนักงานจิตอาสา จัดอบรมหลักสูตร การวางแผนทางการเงิน เพื่อความมั่นคงของชีวิต

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวแผนประกันชีวิตและสุขภาพ กรุงไทย-แอกซ่า คอมพลีท เฮลท์ โซลูชั่น ให้กับลูกค้า

๑๓ มิ.ย. ๒๐๑๒ ๑๗:๐๐

กรุงเทพฯ-13 มิ.ย.-กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดงานเปิดตัวแผนประกันชีวิตและสุขภาพ กรุงไทย-แอกซ่า คอมพลีท เฮลท์ โซลูชั่น ให้กับลูกค้า ณ ห้องประชุม 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งขาติสิริกิต์ โดยในงานได้รับเกียรติจากคุณสายฝน สัจจศิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด

ภาพข่าว: ตัวแทนคุณภาพกรุงไทย-แอกซ่า รับรางวัล TNQA

๑๓ ก.ค. ๒๐๐๙ ๑๗:๕๓

กรุงเทพฯ-13 ก.ค.-กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นายบรรณยง นราสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตัวแทน พร้อมด้วยนายอุกฤษฎ์ ศรีดโรมนต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับตัวแทนคุณภาพของบริษัทฯ