อาวุธ วรรณวงศ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง

๒๐ พ.ค. ๒๐๑๓ ๑๒:๒๒

กรุงเทพฯ-20 พ.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง (CCO-MOF) พร้อมคณะกรรมการตัดสินรางวัลเพชรวายุภักษ์ ซึ่งประกอบด้วย นายศานิตร่างน้อย นายครรชิต มาลัยวงศ์ พล.อ.วิชิต สาทรานนท์ นางเสาวนีย์