อาริศรา ธรมธัช ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมการให้บริการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ จ.ปทุมธานีและ จ.ชลบุรี

๒๘ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๓๕

กรุงเทพฯ-28 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ นางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นวันแรกที่หน่วยงานราชการ

ภาพข่าว: กรุงไทยร่วมกับศาลปกครอง รับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านเครื่อง EDC

๑๖ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๖:๕๑

กรุงเทพฯ-16 พ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง น.ส.อาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย และนายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านเครื่อง EDC

ภาพข่าว: กรุงไทยรับชำระเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินกลาง และเงินค่าปรับผ่านเครื่อง EDC

๑๖ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๑:๑๔

กรุงเทพฯ-16 พ.ย.-ธนาคารกรุงไทย นางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย นายอติโชค ผลดี รักษาการเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการให้บริการใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ในการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินกลาง และเงินค่าปรับ

กรุงไทยเปิดตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน

๐๖ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๒:๐๔

กรุงเทพฯ-6 พ.ย.-ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย สนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้ผู้ค้ารายย่อยและผู้มีรายได้น้อยมีพื้นที่ในการประกอบอาชีพ โดยเป็นเจ้าภาพจัดงาน ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน ครั้งที่ 2 ที่สำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ 6 10 พฤศจิกายนนี้ นำผู้ประกอบการกว่า 50 ร้านค้า

กรมศุลกากรเปิดกิจกรรม Customs Smart Canteen ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด

๓๑ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๓๔

กรุงเทพฯ-31 ต.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง วันนี้ (วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560) เวลา 08.15 น. ณ โรงอาหาร 130 ปีกรมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพฯ นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดจัดกิจกรรม Customs Smart Canteen โดยมี นายโกศล แช่มชื่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรเปิดกิจกรรม Customs Smart Canteen ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด

๓๑ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๕๗

กรุงเทพฯ-31 ต.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Customs Smart Canteen ซึ่งทำธุรกรรมชำระเงินค่าอาหารและเครื่องดื่ม ผ่านระบบ QR Code มาใช้ในโรงอาหารของกรมศุลกากร ผู้ซื้อจะสามารถสแกนQR Code จ่ายค่าบริการได้ทันที โดยมีนางสาวอาริศรา ธรมธัช

กรมศุลกากรเปิดกิจกรรม Customs Smart Canteen ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด

๓๑ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๓๙

กรุงเทพฯ-31 ต.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง วันนี้ (วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560) เวลา 08.15 น. ณ โรงอาหาร 130 ปีกรมศุลกากร เขตคลองเตย กรุงเทพฯ นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดจัดกิจกรรม Customs Smart Canteen โดยมี นายโกศล แช่มชื่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงไทย ลงนามให้บริการรับชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต

๐๒ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๑๐

กรุงเทพฯ-2 พ.ค.-ธนาคารกรุงไทย นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และ นางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ให้บริการรับชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ผ่านเครื่อง EDC ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ

ภาพข่าว: กรุงไทยลงนามให้บริการยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีแทนลูกค้าผ่านระบบนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

๒๕ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๐:๐๗

กรุงเทพฯ-25 เม.ย.-ธนาคารกรุงไทย นางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ นางสาวนงพงา บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร ร่วมลงนามความร่วมมือ โดยธนาคารจะให้บริการยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีแทนลูกค้าผ่านระบบนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแบบ

ภาพข่าว: กรุงไทยมอบเงิน จำนวน 15 ล้านบาท ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒๓ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๐๘

กรุงเทพฯ-23 ม.ค.-ธนาคารกรุงไทย นางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสนับสนุน จำนวน 15 ล้านบาท ให้กับ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์

ภาพข่าว: กรุงไทยลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบการรับชำระภาษีท้องถิ่น ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

๐๖ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๓๖

กรุงเทพฯ-6 ม.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามความร่วมมือ การพัฒนาระบบการรับชำระภาษีท้องถิ่น ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยประชาชนสามารถชำระภาษีบำรุงท้องที่

ภาพข่าว: กรุงไทยลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบการรับชำระภาษีท้องถิ่น ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

๐๕ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๑๗

กรุงเทพฯ-5 ม.ค.-ธนาคารกรุงไทย นางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามความร่วมมือ การพัฒนาระบบการรับชำระภาษีท้องถิ่น ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยประชาชนสามารถชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ธ.กรุงไทย - โอนเงินให้ผู้มีรายได้น้อยแล้ว 855,802 ราย

๑๙ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๓:๔๗

กรุงเทพฯ-19 ธ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทยโอนเงินเข้าบัญชี ให้ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 855,802 ราย วงเงินกว่า 1,900 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนกับธนาคารแล้ว แต่ยังไม่มีกรุงไทยพร้อมเพย์หรือไม่มีบัญชีเงินฝาก

กรุงไทยโอนเงินให้ผู้มีรายได้น้อยแล้ว 855,802 ราย

๑๖ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๔๓

กรุงเทพฯ-16 ธ.ค.-ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทยโอนเงินเข้าบัญชี ให้ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 855,802 ราย วงเงินกว่า 1,900 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนกับธนาคารแล้ว แต่ยังไม่มีกรุงไทยพร้อมเพย์หรือไม่มีบัญชีเงินฝาก สามารถลงทะเบียนกรุงไทยพร้อมเพย์หรือเปิดบัญชีกับธนาคารได้

กรุงไทยโอนเงินให้ผู้มีรายได้น้อยภายในวันนี้ 3 แสนราย

๐๙ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๕๐

กรุงเทพฯ-9 ธ.ค.-ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทยโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านพร้อมเพย์ประมาณ 3 แสนรายภายในวันนี้ และจะทยอยโอนเงินให้กับผู้ที่มีบัญชีธนาคาร และบัตรอีมันนี่ ภายในพรุ่งนี้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนกับธนาคารแล้ว แต่ยังไม่เปิดบัญชี

ภาพข่าว: วปอ.2554 ร่วมแสดงความยินดีกับผบ.ทบ.คนใหม่

๐๕ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๑๐

กรุงเทพฯ-5 ต.ค.-อินคริสซ์ เน็ทเวิร์ค เอเจนซี แอนด์ คอนซัลแทนส์ เมื่อเร็วๆ นี้ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ให้การต้อนรับ คุณมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จำกัด พร้อมด้วยคุณอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจภาครัฐ

กรุงไทยรับชำระภาษี 3 กรมแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

๐๒ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๕๑

กรุงเทพฯ-2 ส.ค.-ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทยรับชำระภาษีของกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม และ KTB netbank เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ชำระภาษี แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด ตามโครงการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ เป็นธนาคารแรก นางสาวอาริศรา ธรมธัช

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังผูกบัญชีล่วงหน้า บริการกรุงไทย พร้อมเพย์

๒๑ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๘:๔๒

กรุงเทพฯ-21 ก.ค.-ธนาคารกรุงไทย ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมข้าราชการผูกบัญชีล่วงหน้า บริการกรุงไทย พร้อมเพย์ บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยมี นางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงไทยร่วมลงนามให้บริการรับชำระภาษีสรรพสามิต

๓๐ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๐:๑๔

กรุงเทพฯ-30 มิ.ย.-ธนาคารกรุงไทย นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และนางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามข้อตกลง การให้บริการรับชำระภาษีสรรพสามิต ผ่าน KTB netbank เครื่อง ATM และทุกสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งติดตั้งเครื่องรูดบัตร EDC (Electronic Data Capture)

ภาพข่าว: พิธีธีลงนามความร่วมมือโครงการทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ

๓๑ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๑๕

กรุงเทพฯ-31 มี.ค.-ธนาคารกรุงไทย นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับนโยบาย National e-Payment ระหว่าง นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ภาพข่าว: สัมมนา 50 ปี กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับ National e-Payment

๑๗ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๔๗

กรุงเทพฯ-17 มี.ค.-ธนาคารกรุงไทย นางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนา50 ปี กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับ National e-Payment ให้กับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสื่อสารบทบาทของธนาคาร ในการสนับสนุนโครงการ National e-Payment

ภาพข่าว: กรมศุลกากรร่วมกับธนาคารพาณิชย์เพิ่มช่องทางการชำระค่าภาษีอากรปากระวางด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต)

๒๓ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๔๑

กรุงเทพฯ-23 ก.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร นางสาวอาริศรา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และนายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

กรุงไทยจับมือ กยศ. เติมความสุขให้ลูกหนี้

๓๐ ธ.ค. ๒๐๑๔ ๑๑:๑๔

กรุงเทพฯ-30 ธ.ค.-ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทยร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลดหนี้ลง 3% ของเงินต้นที่เหลือ ให้กับผู้กู้ยืมที่ชำระหนี้ตรงตามเวลา และต้องการชำระหนี้ทั้งหมดในคราวเดียว ยกเว้นเบี้ยปรับและค่าธรรมเนียมสำหรับผู้กู้ที่เคยค้างชำระหนี้และต้องการชำระหนี้ทั้งหมด

ภาพข่าว: เข้าพบรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ

๐๑ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๑:๒๔

กรุงเทพฯ-1 ส.ค.-สำนักกิจกรรมสัมพันธ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 31 ก.ค.57 นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยนางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผอ.สำนักทรัพยากรมนุษย์ เข้าพบพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับคุณอาริศรา ธรมธัช

กรุงไทยมอบโชคผู้ชำระหนี้กยศ.

๐๙ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๓:๔๗

กรุงเทพฯ-9 มิ.ย.-ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดโครงการลดหนี้ กยศ.ลุ้นโชคปีที่ 6 เพื่อสร้างวินัยการชำระหนี้ เพิ่มเงินหมุนเวียนให้รุ่นน้อง โดยผู้ชำระหนี้ภายใน 30 มิถุนายนนี้ มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวม 3 แสนบาท นางสาวอาริศรา ธรมธัช

กรุงไทยให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมทุกกรณี

๐๖ มี.ค. ๒๐๑๔ ๑๒:๓๔

กรุงเทพฯ-6 มี.ค.-ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทยให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมครบทั้ง 7 กรณี โดยการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ เริ่มให้บริการครั้งแรกเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และงวดต่อไปกำหนดจ่ายทุกวันที่ 25 ของเดือน พร้อมพัฒนาระบบงานเพื่อความถูกต้องและแม่นยำ นางสาวอาริศรา ธรมธัช

กรุงไทยออกสินเชื่อบ้านให้ผ่อนน้อยใน 5 ปีแรก

๒๙ ม.ค. ๒๐๑๔ ๑๓:๓๔

กรุงเทพฯ-29 ม.ค.-ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อสวัสดิการข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทยโตต่อเนื่อง มียอดเพิ่มกว่า 2 หมื่นล้านบาท ล่าสุดออกสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย ให้ผ่อนชำระแบบขั้นบันได ตามความสามารถในการชำระหนี้ โดย 5 ปีแรกผ่อนน้อยกว่าปกติ 5-20%

กรุงไทยมอบโชคโครงการพี่เพื่อน้อง

๑๔ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๕:๐๖

กรุงเทพฯ-14 พ.ย.-ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดโครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างวินัยการชำระหนี้ เพิ่มเงินหมุนเวียนให้รุ่นน้อง สำหรับผู้ที่ชำระหนี้ภายใน 25 พฤศจิกายนนี้ ได้ลุ้นรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 แสนบาท นางสาวอาริศรา

กรุงไทยรับชำระเงินประกันสังคมผ่านสาขาทั่วประเทศเป็นธนาคารแรก

๒๘ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๕:๑๗

กรุงเทพฯ-28 ส.ค.-ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทยจับมือสำนักงานประกันสังคม สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการให้บริการ รับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามมาตรา 40 ผ่านสาขาทั่วประเทศ พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน เป็นธนาคารแรก เริ่มให้บริการ 2 กันยายนนี้ และเตรียมขยายการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในปีหน้า

จัดกิจกรรมมอบโชคกระตุ้นการชำระหนี้ กยศ.

๒๓ พ.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๔๐

กรุงเทพฯ-23 พ.ค.-ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ กยศ. จัดโครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อสร้างวินัยการชำระหนี้ เพิ่มเงินหมุนเวียนให้รุ่นน้อง โดยให้ผู้ที่ชำระภายใน 25 มิถุนายนนี้ ได้ลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2 แสนบาท นางสาวอาริศรา ธรมธัช