อาดา รัยมธุรพงษ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ไทยจับมือเยอรมนี เปลี่ยนผ่านพลังงาน ขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

๒๕ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๕๔

(จากซ้าย) ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย นายไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการ GIZ

มทร.อีสาน จัดประชุมการเขียน Assignment Brief การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร BTEC

๓๑ พ.ค. ๒๐๑๙ ๐๘:๔๘

กรุงเทพฯ-31 พ.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียน Assignment Brief การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Business and Technology

ภาพข่าว: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานความสำเร็จขององค์กรเครือข่ายด้านผลิตภาพในภาคอีสาน

๑๕ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๒๐

กรุงเทพฯ-15 ส.ค.-ftp คุณฉันทลักษณ์ มงคล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่2จากขวา) ถ่ายภาพร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (คนกลาง) พร้อมด้วย คุณวุฒิไกร