อัชฌา สุวรรณนิตย์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก จัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560

๐๙ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๐:๑๖

กรุงเทพฯ-9 มิ.ย.-สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก วันนี้ 7 มิถุนายน 2560 ที่โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิด โครงการจัดงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2560 สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี

สหกรณ์ จ.ตาก จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร สู่ความเข้มแข็งรุ่นที่ 1

๐๙ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๐:๑๓

กรุงเทพฯ-9 มิ.ย.-สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สหกรณ์ จ.ตาก จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร สู่ความเข้มแข็งรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมฉัตรบดินทร์ โรงแรมราชาบุรี. อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯอำเภออุ้มผาง

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๒๗

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก วันนี้ 16 พ.ค.59นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รับหน้าที่เป็นวิทยากร โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ

ภาพข่าว: โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯอำเภออุ้มผาง

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๒๑

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รับหน้าที่เป็นวิทยากร โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรฯบ้านแม่กุหลวง

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๒๓

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นิคมสหกรณ์แม่สอด ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2. รับหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรุ้ด้านการสหกรณ์ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรฯที่ได้รับกระทบจากภัยแล้ง บ้านแม่กุหลวง

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯอำเภออ.แม่ระมาด

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๒๑

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 13 พฤษภาคม2559. นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นิคมสหกรณ์แม่สอด ร่วมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านสหกรณ์ ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ ณ

ภาพข่าว: ประชุมเชิงปฏิบ้ติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข้งสหกรณ์ ปี 2559-2560

๒๐ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๐๗

กรุงเทพฯ-20 มี.ค.-สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตากประชุมเชิงปฏิบ้ติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข้งสหกรณ์ ปี 2559-2560 โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิด และนายชาติชาย อุทัยพันธ์

สสจ.ตากร่วมประชมเตรียมจัดการประกวด Miss Tak Popular Vote 2016

๑๖ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๑๗

กรุงเทพฯ-16 มี.ค.-สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตากร่วมเตรียมจัดกิจกรรม มหาสงกรานต์สองแผ่นดิน ตากเมียวดี 2016 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง. ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ชั้น 4 สำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก นายสุทธา

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เยี่ยมชมการใช้คูปองเดลินิวส์ช่วยลดค่าใช้จ่ายแก่สมาชิก

๑๗ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๔:๓๓

กรุงเทพฯ-17 ก.พ.-สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก วันที่ 15 ก.พ 59 ท่านรองพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หลังจากตรวจเยี่ยม การนำเข้าสินค้าเกษตรตามแนวชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากเสร็จ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ได้นำทีมคณะแวะเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัดการผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดลูกผสม

สหกรณ์ฯ สานสัมพันธ์การค้าชายแดน ไทย-เมียนมา

๑๗ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๔:๓๕

กรุงเทพฯ-17 ก.พ.-สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการนำเข้าสินค้าเกษตรชายแดนตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีการผลิต ๒๕๕๘/๒๕๕๙ โดยมี พันตรีหม่องวิน ผู้บังคับการทหารกะเหรี่ยงกองกำลังพิทักษ์ชายแดน บีจีเอฟ ให้การต้อนรับพร้อมด้วย นายอัชฌา สุวรรณนิตย์

การนำเข้าสินค้าเกษตรโดยสหกรณ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีการผลิต ๒๕๕๘/๒๕๕๙

๑๒ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๕:๑๗

กรุงเทพฯ-12 ก.พ.-สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก นายนารถพงษ์ สุนทรนนท์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต ๑๗ , ๑๘ ในฐานะผู้แทนของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าสินค้าเกษตรตามแนวชายแดน

ติดตามเร่งรัดหนี้เชิงรุก ครั้งที่1/59 ร่วมกับ คณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้กองทุนรวม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

๓๐ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๑:๐๙

กรุงเทพฯ-30 พ.ย.-สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก วันที่ 25 พ.ย 58 เวลา 14:30 - 16:00 น.นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดหนี้เชิงรุก ครั้งที่1/59 ร่วมกับ คณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้กองทุนรวม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

สาธิตการเก็บเกี่ยวข้าว โครงการสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มเกษตรกรการเกษตรบ้านตาก

๒๖ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๑:๓๕

กรุงเทพฯ-26 พ.ย.-สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมในพิธีเปิดสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าว โครงการสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มเกษตรกรการเกษตรบ้านตาก ภายใต้โครงการเครื่องจักรกลการเกษตรครบวงจรฯ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตากร่วมร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน วันปิยมหาราช ประจำปี 2558

๐๓ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๕:๐๕

กรุงเทพฯ-3 พ.ย.-สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา07.00 น.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตากร่วมร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน วันปิยมหาราช ประจำปี 2558 นำโดย นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมกับหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ข้าราชการ พนักงานราชการ

ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก

๐๓ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๔:๔๕

กรุงเทพฯ-3 พ.ย.-สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 27ตุลาคม 2558 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานที่ประชุม

สสจ.ตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2558

๐๓ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๔:๔๐

กรุงเทพฯ-3 พ.ย.-สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2558 โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ