อรรถการ สัตยพาณิชย์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาการสร้างแบรนด์

๑๘ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๖:๑๕

กรุงเทพฯ-18 ก.พ.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพ ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 12.30 15.30 ณ ห้อง 1101 ชั้น 1 อาคารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การประกวดภาพยนตร์สั้น To Be No.1 เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา

๒๒ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๑:๕๙

กรุงเทพฯ-22 ม.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น To Be No.1 เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

Create Produce Short Film Workshop

๐๙ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๐:๔๒

กรุงเทพฯ-9 พ.ย.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Create Produce Short Film Workshop จัดขึ้นโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ

ราชมงคลพระนคร โชว์ผลงานมัลติมีเดีย

๐๖ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๒๒

กรุงเทพฯ-6 มี.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงาน Multi Space Exhibition พร้อมจัดแสดงผลงาน 29 ชิ้นและร่วมฟังบรรยายจากวิทยายากรชื่อดังอนันท์ ฐิตาคม อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวว่า

คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท สื่อสารการตลาด กาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

๑๔ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๓๗

กรุงเทพฯ-14 ต.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด กาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา