อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๘:๕๗

ภาพข่าว: ตลาดทุนไทยสู่ Digital Exchange ด้วยระบบส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน QR Code

๒๐ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๕๕

กรุงเทพฯ-20 ธ.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแถลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบเพื่อให้ บจ.

ภาพข่าว: ปตท.สผ. จัดงานเสวนา ขับเคลื่อนความยั่งยืนเชิงรุก

๑๔ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๕๖

กรุงเทพฯ-14 ส.ค.-ปตท.สผ. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Money Channel และนิตยสาร MoneyWealth จัดงานเสวนา ขับเคลื่อนความยั่งยืนเชิงรุก: Driving Proactive Sustainability โดยมีวิทยากรทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รพี สุจริตกุล (ที่ 3 จากขวา) เลขาธิการ

ก.ล.ต. แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 ราย

๐๓ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๕๐

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นายจรัมพร โชติกเสถียร นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล และนายเสรี นนทสูติ เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 กันยายน 2561 นี้ จำนวน 3 คน คือ

ภาพข่าว: ก.ล.ต. จัดสัมมนาการสร้างคุณค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืนกับบทบาทของผู้ลงทุนสถาบัน

๑๙ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๓๒

กรุงเทพฯ-19 ก.ค.-ก.ล.ต. นายรพี สุจริตกุล (ที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการ ก.ล.ต. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา Mr. Jamie Allen (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้บริหารของ Asian Corporate Governance Association (ACGA) ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือสมาคม บจ. และ สนช. ยกระดับนวัตกรรม บจ. ไทย

๑๖ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๓๒

กรุงเทพฯ-16 มี.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

กลุ่มทรู รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเด่น ประจำปี 2560

๐๔ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๘:๐๐

กรุงเทพฯ-4 ม.ค.-ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดย นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมฯมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเด่น ประจำปี 2560 แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน เป็นผู้แทนรับมอบ

ภาพข่าว: เดลต้าฯ คว้ารางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560

๒๘ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๑๖

กรุงเทพฯ-28 ธ.ค.-BRAINASIA COMMUNICATION นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นประธานเปิดงาน CSR Club Conference 2017 และร่วมแสดงความยินดีกับ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)ที่ได้ รางวัลRECOGNITION ใน พิธีมอบรางวัล รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 (Sustainability Report Award

ภาพข่าว: พฤกษา รับรางวัล Sustainability Report Award 2017 ติดต่อกัน 5 ปี ซ้อน

๒๑ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๔๙

กรุงเทพฯ-21 ธ.ค.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารกลางกลุ่ม เป็นผู้แทนบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 (Sustainability Report Award 2017) ประเภท Recognition จากคุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

ภาพข่าว: ซีพีเอฟรับรางวัลรายงานความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

๑๙ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๕๖

กรุงเทพฯ-19 ธ.ค.-ซีพีเอฟ นายรพี สุจริตกุล (ขวาสุด) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล (ซ้ายสุด) นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 (Sustainability Report Awards 2017) ประเภทรางวัลดีเด่น ให้แก่บริษัท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2560 (Sustainability Report Award 2017)

๑๘ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๑๕

กรุงเทพฯ-18 ธ.ค.-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสมภพ เต็งทับทิมรองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2560 โดยนางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุม ศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัย

ภาพข่าว: ภาคตลาดทุน ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ๑๕๙,๙๙๙ ดอก แก่กทม.

๑๘ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๗:๑๙

กรุงเทพฯ-18 ก.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล รองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย พร้อมด้วยผู้บริหารภาคตลาดทุน และพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑๕๙,๙๙๙ ดอก จากโครงการ

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ เดินหน้าชวนคนไทยลงทุนสม่ำเสมอ กับ #Investnow ออมหมื่น ออมพัน สร้างฝันเงินล้าน

๒๒ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๐:๒๖

กรุงเทพฯ-22 ก.พ.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคม บริษัทหลักทรัพย์ไทย และอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมเปิดโครงการ#investnow 2017 ออมหมื่น

ภาพข่าว: ทิสโก้กรุ๊ป รับ 3 รางวัล SET Awards 2016

๐๓ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๗:๔๙

กรุงเทพฯ-3 ก.พ.-ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ทิสโก้กรุ๊ป รับ 3 รางวัล SET Awards 2016 ได้แก่ รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น (Outstanding Securities Company) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น ( Outstanding Performance Company) และ รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO) โดย ไพบูลย์

ภาพข่าว: LPN รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น ปี 2559

๐๕ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๔๙

กรุงเทพฯ-5 ม.ค.-แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) โดยนายแสงชัย เหลืองจุฑามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารแบรนด์ (ซ้าย) รับรางวัล รายงานความยั่งยืนระดับดีเด่น ประจำปี 2559 (Sustainability Report Awards 2016) จากนางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

ภาพข่าว: กลุ่มมิตรผล รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2559

๒๒ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๐๗

กรุงเทพฯ-22 ธ.ค.-โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ เวิลด์วายด์ (ในภาพ) กลุ่มมิตรผล นำโดย คุณวรวัฒน์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการด้านบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นตัวแทนกลุ่มมิตรผลเข้ารับมอบ รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับดีเด่น (Outstanding) ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรนุช

ภาพข่าว: ทิสโก้แถลงข่าวการรับโอนกิจการธุรกิจลูกค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

๒๒ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๕๔

กรุงเทพฯ-22 ธ.ค.-ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป นำโดย นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ แถลงข่าวการรับโอนกิจการธุรกิจลูกค้ารายย่อยจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว มีการขายและโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อย ซึ่งครอบคลุมถึง

ภาพข่าว: ปตท.สผ. ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น 4 ปีซ้อน

๒๒ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๓๗

กรุงเทพฯ-22 ธ.ค.-ปตท.สผ. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนางสุศมา ปิตากุลดิลก ผู้จัดการกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน เป็นผู้แทน ปตท.สผ. รับรางวัลดีเด่น รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 จากนางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ภาพข่าว: เอไอเอส รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

๒๑ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๐๐

กรุงเทพฯ-21 ธ.ค.-เอไอเอส เอไอเอส โดยนางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ รับรางวัล รายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2559 (Sustainability Report Award 2016) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในฐานะองค์กรที่เผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใส ครบถ้วน

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงไทยได้รับรางวัล รายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2559

๑๙ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๑๗

กรุงเทพฯ-19 ธ.ค.-ธนาคารกรุงไทย นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล รายงานความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2559 จาก นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยธนาคารได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ภาพข่าว: กลุ่มทิสโก้ร่วมตักบาตรบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล

๐๒ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๑๑

กรุงเทพฯ-2 ธ.ค.-ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป กลุ่มทิสโก้ โดย อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคาร บริษัทในเครือ และพนักงาน ร่วมตักบาตรบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 วัน แห่งการสวรรคต

กลุ่มทิสโก้ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 59 กำไรโต ร้อยละ 54.4

๑๑ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๑๙

กรุงเทพฯ-11 ต.ค.-ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ (Mrs. Oranuch Apisaksirikul, Group Chief Executive) เปิดเผยว่า กลุ่มทิสโก้ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2559 โดยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 1,249.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.4

ทิสโก้จัดทัพผู้บริหารรับธุรกิจเติบโตระยะยาว

๒๗ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๑:๑๖

กรุงเทพฯ-27 ก.ย.-ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ทิสโก้กรุ๊ปประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตามแผนการปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อสนับสนุนการสืบทอดหน้าที่และความรับผิดชอบแก่ผู้บริหารรุ่นต่อไป เตรียมรองรับธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องตามกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท โดยแต่งตั้ง นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ขึ้นดำรงตำแหน่ง

กลุ่มทิสโก้ประกาศผลประกอบการครึ่งแรกปี 59กำไรโตร้อยละ 12.1

๑๑ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๘:๓๒

กรุงเทพฯ-11 ก.ค.-ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ (Mrs. Oranuch Apisaksirikul, Group Chief Executive) เปิดเผยว่า กลุ่มทิสโก้ประกาศผลการดำเนินงานครึ่งแรกปี 2559 โดยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 2,463 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1

ภาพข่าว: ทิสโก้บริจาค 1 ล้านบาทสมทบทุนวิจัยโรคมะเร็งมูลนิธิรามาธิบดี

๒๗ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๑:๐๔

กรุงเทพฯ-27 มิ.ย.-ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป กลุ่มธนาคารทิสโก้ โดย อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเงินบริจาค 1 ล้านบาทสมทบทุนวิจัยและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง มูลนิธิรามาธิบดี โดยมี ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ภาพข่าว: ธนาคารทิสโก้ร่วมโครงการใช้สิทธิบำเหน็จค้ำประกันเงินกู้ได้ของกรมบัญชีกลาง

๒๘ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๐:๓๒

กรุงเทพฯ-28 เม.ย.-ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ (ซ้าย) และนางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ขวา) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

ภาพข่าว: ธนาคารทิสโก้สนับสนุนโครงการ SUPREME LEGEND โดยสุพรีม ทีม

๑๙ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๐:๔๙

กรุงเทพฯ-19 เม.ย.-ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ (กลางซ้าย) และนายศิริชัย เจริญศักดิ์วัฒนา (กลางขวา) ประธานกรรมการบริษัท สุพรีม ทีม จำกัด ร่วมลงนามในข้อตกลงสนับสนุนสินเชื่อแก่โครงการ SUPREME LEGEND ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัยแบบ Low rise 2

กลุ่มทิสโก้ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/59 กำไรโตร้อยละ 5.2

๑๘ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๓๙

กรุงเทพฯ-18 เม.ย.-ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ (Mrs. Oranuch Apisaksirikul, Group Chief Executive) เปิดเผยว่า กลุ่มทิสโก้ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2559 โดยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 1,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2

ภาพข่าว: กลุ่มทิสโก้เปิดแผนธุรกิจปี 59 เดินหน้าจุดยืน Top Advisory House

๑๙ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๑๓

กรุงเทพฯ-19 ม.ค.-ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ (กลาง), สุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ (ขวา) และ ชาตรี จันทรงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยงกลุ่มทิสโก้ (ซ้าย)

กลุ่มทิสโก้เปิดแผนธุรกิจปี 59 เดินหน้าจุดยืน Top Advisory House พร้อมมุ่งขยายฐานลูกค้าทุกกลุ่ม มั่นใจเศรษฐกิจฟื้นหนุนธุรกิจโต

๑๘ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๓๕

กรุงเทพฯ-18 ม.ค.-ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป กลุ่มทิสโก้เปิดแผนธุรกิจปี 59 มั่นใจเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้น หนุนธุรกิจโต เผยกลยุทธ์มุ่งเดินหน้าขยายฐานลูกค้าทุกกลุ่ม และพัฒนาระบบไอทีก้าวสู่ดิจิทัลแบงก์ภายใน 3 ปี พร้อมรักษาจุดยืนในการเป็น Top Advisory House ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางการเงินครบวงจร นางอรนุช