อภินันท์ โปษยานนท์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

งานบางกอกอาร์ต เบียนนาเล่ 2018 ชุด HATOHANO

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๒๙

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.- ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของศรชัย พงษ์ษา 1ใน 35 ศิลปินไทยจากงานบางกอกอาร์ต เบียนนาเล่ 2018 ในชุด HATOHANO ณ อาคาร Fu Lu Shou @Lhong1919 วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 18.00 น. โดยมีประธานอำนวยการงานบางกอกอาร์ตเบียนาเล่ 2018 ศ.ดร.อภินันท์

ภาพข่าว: ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหารือกรณีการนำศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

๒๒ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๕:๓๗

กรุงเทพฯ-22 ก.ย.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมหารือกรณีการนำศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยมีนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางพิมพ์รวี

ภาพข่าว: วธ.จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัด นิทรรศการดาราภาพยนตร์ไทย เทิดไท้ครองราชย์ 70 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70

๒๕ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-25 ส.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าว นิทรรศการดาราภาพยนตร์ไทย เทิดไท้ครองราชย์ 70 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วธ.จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัด นิทรรศการดาราภาพยนตร์ไทย เทิดไท้ครองราชย์ 70 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70

๒๕ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๕๙

กรุงเทพฯ-25 ส.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(ปลัด วธ.) เป็นประธานแถลงข่าว นิทรรศการดาราภาพยนตร์ไทย เทิดไท้ครองราชย์ 70 ปี เพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพข่าว: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จัดงาน มิวเซียมฟอรัม 2016

๑๗ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๙:๓๔

กรุงเทพฯ-17 ส.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ที่ 4 จากซ้าย) ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (ที่ 3 จากซ้าย) และนายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (ที่ 5 จากซ้าย)

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๕ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๕๒

กรุงเทพฯ-5 ส.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

วธ. จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม

๐๕ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๕๐

กรุงเทพฯ-5 ส.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12

ภาพข่าว: พิธีเปิดงาน กริช มรดกไทย มรดกอาเซียน ประจำปี 2559 Kris Heritage of Thai Heritage of ASEAN

๐๕ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๔๑

กรุงเทพฯ-5 ส.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กริช มรดกไทย มรดกอาเซียน ประจำปี 2559 Kris Heritage of Thai Heritage of ASEAN ณ ห้องน้ำพราว โรงแรม ซี. เอส. ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมี

กระทรวงวัฒนธรรม จัดแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม

๐๒ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๔๓

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม ในวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ร่วมกับศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา นายอนันต์

ภาพข่าว: ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๒๖ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๒๕

กรุงเทพฯ-26 ก.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ภาพข่าว: ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมกะทู้ ครั้งที่

๒๖ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๒๔

กรุงเทพฯ-26 ก.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ เวทีกลาง บริเวณหน้าเทศบาลเมืองกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมกะทู้ ครั้งที่ ๘ เพื่อสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่น

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ มังงะ อนิเม

๒๖ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๐๕

กรุงเทพฯ-26 ก.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ มังงะ อนิเม และเกมจากญี่ปุ่นสู่กรุงเทพมหานคร โดยมีดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์

กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

๑๕ ก.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๒๙

กรุงเทพฯ-15 ก.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นประธาน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมในพิธีเปิด

ไทยร่วมปกป้อง โบราณวัตถุที่ถูกเคลื่อนย้ายโดยมิชอบ

๑๕ ก.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๒๕

กรุงเทพฯ-15 ก.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ ในประเทศไทย ว่า ตนได้นำคณะผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ หรือ ICOM

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าวโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย

๒๘ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๑๑

กรุงเทพฯ-28 มิ.ย.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสิริชัยชาญ

วธ. ฉลอง 70 ปี ครองราชย์ เตรียมจัดนิทรรศการภาพถ่ายดาราในอดีต

๒๗ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๐๙:๒๙

กรุงเทพฯ-27 มิ.ย.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการภาพถ่ายดาราในอดีต ว่า สืบเนื่องจากที่ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการวัฒนธรรมอาเซียน

๓๑ พ.ค. ๒๐๑๖ ๒๐:๓๔

กรุงเทพฯ-31 พ.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการวัฒนธรรมอาเซียน (SCC) ครั้งที่ ๑๗ และการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมอาเซียน ๓ (APTCCN) ครั้งที่ ๕ โดยมีศาสตราจารย์

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมคูหาจำหน่ายภาพยนตร์ของผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยและของประเทศต่างๆ ในอาคาร

๑๙ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๙:๑๗

กรุงเทพฯ-19 พ.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆนี้ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมคูหาจำหน่ายภาพยนตร์ของผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยและของประเทศต่างๆ ในอาคาร

ภาพข่าว: พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ชมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ๒๕๕๙

๑๖ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๘:๔๘

กรุงเทพฯ-16 พ.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ชมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ๒๕๕๙ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำชม พร้อมด้วยนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร

ภาพข่าว: รองนายกเปิดบูธประเทศไทยในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์

๑๖ พ.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๑๔

กรุงเทพฯ-16 พ.ค.-กระทรวงวัฒนธรรม พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดบูธประเทศไทย Village International ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๙ พร้อมทั้งเยี่ยมชมคูหาจำหน่ายภาพยนตร์ของผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยและของประเทศต่างๆ ในอาคาร Riviera โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร

วธ. ยันยังไม่ยกเลิกคำสั่งภายในที่กำหนดหน่วยงานระดับอำเภอ

๑๕ เม.ย. ๒๐๑๖ ๒๐:๐๔

กรุงเทพฯ-15 เม.ย.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยหลังประชุมหารือร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม กพร.วธ. กองกลาง และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 59 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ว่า

ภาพข่าว: ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี

๒๒ มี.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๓๐

กรุงเทพฯ-22 มี.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางขันทอง สุทธนะ

ภาพข่าว: ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขึ้นนั่งช้างในขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุช่อแฮ

๒๒ มี.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๒๙

กรุงเทพฯ-22 มี.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขึ้นนั่งช้างในขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุช่อแฮ ซึ่งนับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวเมืองแพร่

วธ. เผย 3 ภาพยนตร์ จากโครงการสร้างภาพยนตร์เพื่อการร่วมลงทุน ประจำปี 2559 เตรียมลัดฟ้าจัดแสดงภาพยนตร์ในเทศกาลเมืองคานส์

๑๗ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๔๕

กรุงเทพฯ-17 มี.ค.-กระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้นำภาพยนตร์มาเป็นสื่อในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดการสร้างรายได้ในประเทศนั้น

ภาพข่าว: ชมสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ ณ เมืองภาพยนตร์ Mumbai Film City

๑๑ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๕๕

กรุงเทพฯ-11 มี.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และคณะประกอบด้วยดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วย รัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ

แอน มิตรชัย ปลื้มใจ ร่วมเดินทางกับคณะรัฐบาล เพื่อสานสัมพันธ์ไทยอินเดีย

๑๑ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๓๓

กรุงเทพฯ-11 มี.ค.- พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี นาย อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงวัฒนธรรมและ แอน มิตรชัย ในฐานะนักแสดงไทยที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย เธอได้มีผลงานเป็นที่รู้จักกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกอย่างบอลลี่วู๊ด

ภาพข่าว: พิธีปิดงานตลาดวัฒนธรรม ทุนทางวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข

๐๓ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๓:๒๒

กรุงเทพฯ-3 มี.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานในพิธีปิดงานตลาดวัฒนธรรม ทุนทางวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 26 กุมภาพันธ์ ซึ่งในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์

วธ. เติมความรู้แกนนำวิทยากรชายแดนใต้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

๐๓ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๙:๒๔

กรุงเทพฯ-3 มี.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในฐานะประธานเปิดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจวิทยากรแกนนำ โครงการวัฒนธรรมชุมชน : กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชายแดนใต้ ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส เมื่อเร็วๆนี้ว่า