อภินันท์ โปษยานนท์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: พิธีเปิดงาน the wOrlds iconic masterpiece art centralwOrld เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ

๑๘ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๓๓

กรุงเทพฯ-18 ต.ค.-โพลีพลัส พีอาร์ นพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานอำนวยการและผู้อำนวยการศิลป์บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ เปิดงาน

งานบางกอกอาร์ต เบียนนาเล่ 2018 ชุด HATOHANO

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๒๙

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.- ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของศรชัย พงษ์ษา 1ใน 35 ศิลปินไทยจากงานบางกอกอาร์ต เบียนนาเล่ 2018 ในชุด HATOHANO ณ อาคาร Fu Lu Shou @Lhong1919 วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 18.00 น. โดยมีประธานอำนวยการงานบางกอกอาร์ตเบียนาเล่ 2018 ศ.ดร.อภินันท์

ภาพข่าว: ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหารือกรณีการนำศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

๒๒ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๕:๓๗

กรุงเทพฯ-22 ก.ย.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมหารือกรณีการนำศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยมีนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางพิมพ์รวี

ภาพข่าว: วธ.จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัด นิทรรศการดาราภาพยนตร์ไทย เทิดไท้ครองราชย์ 70 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70

๒๕ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-25 ส.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าว นิทรรศการดาราภาพยนตร์ไทย เทิดไท้ครองราชย์ 70 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วธ.จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัด นิทรรศการดาราภาพยนตร์ไทย เทิดไท้ครองราชย์ 70 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70

๒๕ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๕๙

กรุงเทพฯ-25 ส.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(ปลัด วธ.) เป็นประธานแถลงข่าว นิทรรศการดาราภาพยนตร์ไทย เทิดไท้ครองราชย์ 70 ปี เพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพข่าว: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จัดงาน มิวเซียมฟอรัม 2016

๑๗ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๙:๓๔

กรุงเทพฯ-17 ส.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ที่ 4 จากซ้าย) ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (ที่ 3 จากซ้าย) และนายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (ที่ 5 จากซ้าย)

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

๐๕ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๕๒

กรุงเทพฯ-5 ส.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

วธ. จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม

๐๕ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๕๐

กรุงเทพฯ-5 ส.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12

ภาพข่าว: พิธีเปิดงาน กริช มรดกไทย มรดกอาเซียน ประจำปี 2559 Kris Heritage of Thai Heritage of ASEAN

๐๕ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๔๑

กรุงเทพฯ-5 ส.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กริช มรดกไทย มรดกอาเซียน ประจำปี 2559 Kris Heritage of Thai Heritage of ASEAN ณ ห้องน้ำพราว โรงแรม ซี. เอส. ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมี

กระทรวงวัฒนธรรม จัดแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม

๐๒ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๔๓

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม ในวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ร่วมกับศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา นายอนันต์

ภาพข่าว: ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๒๖ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๒๕

กรุงเทพฯ-26 ก.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ภาพข่าว: ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมกะทู้ ครั้งที่

๒๖ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๒๔

กรุงเทพฯ-26 ก.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ เวทีกลาง บริเวณหน้าเทศบาลเมืองกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมกะทู้ ครั้งที่ ๘ เพื่อสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่น

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ มังงะ อนิเม

๒๖ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๐๕

กรุงเทพฯ-26 ก.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ มังงะ อนิเม และเกมจากญี่ปุ่นสู่กรุงเทพมหานคร โดยมีดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์

กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

๑๕ ก.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๒๙

กรุงเทพฯ-15 ก.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นประธาน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมในพิธีเปิด

ไทยร่วมปกป้อง โบราณวัตถุที่ถูกเคลื่อนย้ายโดยมิชอบ

๑๕ ก.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๒๕

กรุงเทพฯ-15 ก.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ ในประเทศไทย ว่า ตนได้นำคณะผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ หรือ ICOM

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าวโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย

๒๘ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๑๑

กรุงเทพฯ-28 มิ.ย.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสิริชัยชาญ

วธ. ฉลอง 70 ปี ครองราชย์ เตรียมจัดนิทรรศการภาพถ่ายดาราในอดีต

๒๗ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๐๙:๒๙

กรุงเทพฯ-27 มิ.ย.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดนิทรรศการภาพถ่ายดาราในอดีต ว่า สืบเนื่องจากที่ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม

ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการวัฒนธรรมอาเซียน

๓๑ พ.ค. ๒๐๑๖ ๒๐:๓๔

กรุงเทพฯ-31 พ.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการวัฒนธรรมอาเซียน (SCC) ครั้งที่ ๑๗ และการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมอาเซียน ๓ (APTCCN) ครั้งที่ ๕ โดยมีศาสตราจารย์

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมคูหาจำหน่ายภาพยนตร์ของผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยและของประเทศต่างๆ ในอาคาร

๑๙ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๙:๑๗

กรุงเทพฯ-19 พ.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆนี้ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมคูหาจำหน่ายภาพยนตร์ของผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยและของประเทศต่างๆ ในอาคาร

ภาพข่าว: พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ชมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ๒๕๕๙

๑๖ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๘:๔๘

กรุงเทพฯ-16 พ.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ชมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ๒๕๕๙ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำชม พร้อมด้วยนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร

ภาพข่าว: รองนายกเปิดบูธประเทศไทยในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์

๑๖ พ.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๑๔

กรุงเทพฯ-16 พ.ค.-กระทรวงวัฒนธรรม พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดบูธประเทศไทย Village International ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๙ พร้อมทั้งเยี่ยมชมคูหาจำหน่ายภาพยนตร์ของผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยและของประเทศต่างๆ ในอาคาร Riviera โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร

วธ. ยันยังไม่ยกเลิกคำสั่งภายในที่กำหนดหน่วยงานระดับอำเภอ

๑๕ เม.ย. ๒๐๑๖ ๒๐:๐๔

กรุงเทพฯ-15 เม.ย.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยหลังประชุมหารือร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม กพร.วธ. กองกลาง และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 59 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ว่า

ภาพข่าว: ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี

๒๒ มี.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๓๐

กรุงเทพฯ-22 มี.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางขันทอง สุทธนะ

ภาพข่าว: ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขึ้นนั่งช้างในขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุช่อแฮ

๒๒ มี.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๒๙

กรุงเทพฯ-22 มี.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขึ้นนั่งช้างในขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุช่อแฮ ซึ่งนับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวเมืองแพร่

วธ. เผย 3 ภาพยนตร์ จากโครงการสร้างภาพยนตร์เพื่อการร่วมลงทุน ประจำปี 2559 เตรียมลัดฟ้าจัดแสดงภาพยนตร์ในเทศกาลเมืองคานส์

๑๗ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๔๕

กรุงเทพฯ-17 มี.ค.-กระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้นำภาพยนตร์มาเป็นสื่อในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดการสร้างรายได้ในประเทศนั้น

ภาพข่าว: ชมสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ ณ เมืองภาพยนตร์ Mumbai Film City

๑๑ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๕๕

กรุงเทพฯ-11 มี.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และคณะประกอบด้วยดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วย รัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ

แอน มิตรชัย ปลื้มใจ ร่วมเดินทางกับคณะรัฐบาล เพื่อสานสัมพันธ์ไทยอินเดีย

๑๑ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๓๓

กรุงเทพฯ-11 มี.ค.- พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี นาย อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงวัฒนธรรมและ แอน มิตรชัย ในฐานะนักแสดงไทยที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย เธอได้มีผลงานเป็นที่รู้จักกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกอย่างบอลลี่วู๊ด

ภาพข่าว: พิธีปิดงานตลาดวัฒนธรรม ทุนทางวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข

๐๓ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๓:๒๒

กรุงเทพฯ-3 มี.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานในพิธีปิดงานตลาดวัฒนธรรม ทุนทางวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข ที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 26 กุมภาพันธ์ ซึ่งในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์