อนุชา ละอองพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

พะเยา รับรองช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 1

๓๐ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๔:๕๓

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า ได้จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ทดสอบให้กับ นักศึกษาระดับปวช/ปวส.ชั้นปีสุดท้าย จำนวน 21 คน โดยทดสอบภาคความรู้ และปฏิบัติระหว่างวันที่

สนพ.พย. เร่งสร้างแรงงานช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า)

๒๐ ก.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๕๘

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2564 นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตร ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 420 ชั่วโมง โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 กรกฏาคม - 17 กันยายน 2564 ณ บ้านก๊อน้อย ต.ทุ่งหลวง อ.ภูซาง จ.พะเยา จำนวน 20

สนพ.พย.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะ

๑๔ ก.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๔๐

นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชาชน จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย กิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 69 พรรษา

สนพ.พะเยา เร่งสร้างทักษะฝีมือเพิ่มเติมให้ข้าราชการและครอบครัวตำรวจตะเวนชายแดนที่ 32

๐๖ ก.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๒๔

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เข้าร่วมหารือกับ พ.ต.อ.วชิระ พยาน้อย ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

สนพ.พะเยา สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ผู้สูงอายุ

๒๓ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๐:๓๓

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มสร้างอาชีพในชุมชนแบบวิถีไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 199

สนพ.พะเยา เทรนด์แรงงาน ช่วงกักตัวผ่านออนไลน์

๒๒ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๕:๓๘

นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการจัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร การขายสินค้าออน์ไลน์ ให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามนโนยายของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

ภาพข่าว: AHRDA-TAPMA ร่วมปั้นหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่นที่ 4

๓๐ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๔๑

กรุงเทพฯ-30 ส.ค.-สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ คุณพินัย ศิรินคร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประทศไทย นายอริยะ ทวนทอง อุปนายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยและคุณพิเชษฐ์ จันสกุลวิบูลย์ กรรมการสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยและ นายอนุชา

AHRDA-DENSO ร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะให้แรงงานในกลุ่มยานยนต์

๐๙ ส.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๔๗

กรุงเทพฯ-9 ส.ค.-สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรม DENSO Training Academy (Thailand) - DTAT ในการพัฒนาทักษะให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัท

บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าหารือกับ AHRDA ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้แรงงานในระบบ

๐๒ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๑๒

กรุงเทพฯ-2 ส.ค.-สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์(AHRDA) ให้การต้อนรับบริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย)จำกัด

ก.แรงงานปิดคอร์สเทรน เด็กช่างยนต์ คาดช่วยเสริมเขี้ยวเล็บอุตสาหกรรมยานยนต์

๓๑ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๔๐

กรุงเทพฯ-31 พ.ค.-กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ก.แรงงาน ปิดคอร์ส เสริมทักษะเด็กช่างยนต์ คาดเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) จ.สมุทรปราการ นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการ