องค์การอัมพาตโลก ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สคร.10 อุบลฯ เผย พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แนะประชาชนให้ความสำคัญ ตระหนักถึงอาการเบื้องต้น

๒๖ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๓๗

กรุงเทพฯ-26 ต.ค.-สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี สคร.10 อุบลฯ เผย พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แนะประชาชนให้ความสำคัญ ตระหนักถึงอาการเบื้องต้น และเข้ารับการรักษาให้ทันเวลา นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10)

29 ต.ค. วันอัมพาตโลก สคร. 12 สงขลา ชวนสังเกตอาการ พบแพทย์เร็วลดเสี่ยงพิการ

๒๕ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๓๙

กรุงเทพฯ-25 ต.ค.-สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา โรคอัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก องค์การอัมพาตโลกจึงได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์อัมพาตโลก ซึ่งประเด็นการรณรงค์ในปี 2559 นี้ คือ Face the facts : Stroke is treatable. อัมพฤกษ์ อัมพาต ป้องกัน

29 ต.ค. วันอัมพาตโลก สคร. 12 สงขลา เผย ผู้หญิงเสี่ยงป่วย-เสียชีวิตมากกว่าผู้ชาย

๒๗ ต.ค. ๒๐๑๔ ๑๔:๐๕

กรุงเทพฯ-27 ต.ค.-สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12 จังหวัดสงขลา องค์การอัมพาตโลกได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์อัมพาตโลก ซึ่งประเด็นการรณรงค์ในปี 2557 นี้ คือ I am woman : Stroke affects me. โรคหลอดเลือดสมอง : เพราะฉันเป็นผู้หญิง. (เสี่ยง)

คร.7 ชี้ อัมพาต ภัยใกล้ตัว

๒๔ ต.ค. ๒๐๑๒ ๑๖:๕๑

กรุงเทพฯ-24 ต.ค.-สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี ในวันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี องค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization: WSO) ได้กำหนดให้เป็นวันอัมพาตโลกโดยมีประเด็นรณรงค์คือ 1 in 6 จะไม่ใช่คุณ เพื่อกระตุ้นให้ประชากรทั่วโลกเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

โลโคแมตหุ่นยนต์ฝึกเดินช่วยผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต

๒๔ ก.ย. ๒๐๑๒ ๑๘:๐๖

กรุงเทพฯ-24 ก.ย.-กรมการแพทย์ อัมพฤกษ์ - อัมพาต.! เป็นผลจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของทั่วโลกและประเทศไทย องค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization : WSO) รายงานว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 ของประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี