องค์การอนามัยโลกระบุว่า ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

บำรุงราษฎร์ เปิด 'ศูนย์เต้านม' มุ่งยกระดับการแพทย์ขั้นสูง ครอบคลุมทุกปัญหาของเต้านมในเพศหญิงและเพศชาย

๒๔ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๗:๑๖

จากข้อมูลองค์การอนามัยโลกระบุว่าในปี 2563 มีผู้หญิง 2.3 ล้านคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม และมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม 684,996 คนทั่วโลก ขณะที่ประเทศไทย

อุบัติเหตุบนท้องถนน ปัญหาระดับโลกที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไข

๑๕ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๒๔

กรุงเทพฯ-15 ก.ค.-Hill Knowlton Strategies อุบัติเหตุบนท้องถนนนับเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นได้คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปกว่า 1.2 ล้านคนต่อปี นับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลกในอันดับที่ 9

อุบัติเหตุทางถนนปัญหาสำคัญระดับโลก ตอนที่1

๑๓ ก.ค. ๒๐๑๒ ๑๖:๔๖

กรุงเทพฯ-13 ก.ค.-สิทธิณีครีเอชั่น ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของโลก ซึ่งองค์การอนามัยโลกระบุว่า ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถึง 1,300,000 คน มีผู้บาดเจ็บหรือพิการประมาณ 50 ล้านคน หากไม่มีการวางแผนหรือแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

โครงการสัมมนา เรื่อง เมา-ง่วง-ซิ่ง-โทร แล้วขับ มหันตภัยการละเมิดสิทธิ

๒๔ ม.ค. ๒๐๑๑ ๑๖:๓๘

กรุงเทพฯ-24 ม.ค.-สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หลักการและเหตุผล ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เป็นปัญหาที่กล่าวได้ว่ามีการเติบโตตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลก ซึ่งปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ทั้งด้านสาธารณสุข

Business Analytics in Action: ประโยชน์จากการใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

๒๒ ธ.ค. ๒๐๑๐ ๑๑:๒๔

กรุงเทพฯ-22 ธ.ค.-คอร์แอนด์พีค บทความ จาก บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ธุรกิจการดูแลสุขภาพ องค์การอนามัยโลกระบุว่า ค่าใช้จ่ายโดยรวมด้านสุขภาพทั่วโลกในปี 2550 มีจำนวนมากกว่า 4.1 ล้านล้านดอลลาร์ โดยค่าใช้จ่ายต่อหัวคิดเป็น 639 ดอลลาร์