หลักทรัพย์เอเอสแอล ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ธนาคารธนาคารออมสินเข้าถือหุ้น บล.เอเอสแอล 25%

๒๗ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๓:๒๙

กรุงเทพฯ-27 มิ.ย.-เอเอสแอล ธนาคารธนาคารออมสินเข้าถือหุ้น บล.เอเอสแอล 25% เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ร่วมกัน ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์เอเอสแอล จำกัด และ ธนาคารออมสิน โดย นายชาญชัย กุลถาวรากร