สุสังข์ ชุ่มมะโน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

แพร่ ดีเดย์ 27ก.ค. แก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย บรรเทาภัยโควิด-19

๒๗ ก.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๕๕

พช.แพร่รับนโยบาย มท. ดูแลปชช. จัดโครงการ แก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย บรรเทาภัยโควิด-19 มอบสิ่งของจำเป็นดูแลประชาชน วันที่ 27 ก.ค. 64 ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย