สุรียส โควสุรัตน์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ปตท. ลงนามบันทึกข้อตกลงการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์

๒๗ ก.ย. ๒๐๑๐ ๑๒:๐๕

กรุงเทพฯ-27 ก.ย.-ปตท. ด้วย นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย นายเพิ่มศักดิ์ ชีวาวัฒนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่