สุบงกช ทรัพย์แตง ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

วศ. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

๒๓ ก.พ. ๒๐๒๑ ๑๑:๑๕

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยนางสุบงกช ทรัพย์แตง หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สำนักเทคโนโลยีชุมชน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข ที่ส่งเสริมคนไปรษณีย์ทำดีด้วยหัวใจ