สุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: LH BANK แถลงผลงานปี 60 พร้อมเปิดกลยุทธ์ปี 61 เร่งเสริมแกร่งธุรกิจ ขยายฐานกลุ่ม Wealth ตั้งเป้าสินเชื่อโต

๑๖ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๐:๕๕

กรุงเทพฯ-16 ก.พ.-ชม พีอาร์ นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (กลาง) Mr. Mark Chen (มาร์ค เฉิน) รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ (ที่ 2 จากขวา) นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มพัฒนาสินเชื่อและบริหารความเสี่ยง (ที่ 4 จากขวา)

ภาพข่าว: LH Bank สนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 2,000 ล้านบาท ให้แก่ บมจ.บ้านปู พาวเวอร์

๑๗ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๐๑

กรุงเทพฯ-17 มี.ค.-ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ (ที่ 4 จากขวา) นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ (ที่ 5 จากขวา) นางสาวจินตนา ใกล้สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 1 กลุ่มสินเชื่อ (ที่ 6 จากขวา)ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank)

ภาพข่าว: LH Bank สนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 3,500 ล้านบาท ให้แก่ บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

๒๗ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๕:๑๔

กรุงเทพฯ-27 มิ.ย.-ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินเชื่อ (ที่ 1จากขวา) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) ร่วมพิธีลงนามในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 3,500 ล้านบาท ให้แก่

LH Bank หนุนมาตรการภาครัฐ ร่วมปล่อยกู้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ

๒๓ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๐:๒๖

กรุงเทพฯ-23 ก.ย.-ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินเชื่อ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงใน โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาพข่าว: LH Bank สนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 1,000 ล้านบาท ให้แก่ บมจ.เอส 11 กรุ๊ป เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในธุรกิจ

๐๗ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๐๘

กรุงเทพฯ-7 พ.ค.-ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากขวา) นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ (ที่ 4 จากขวา) และนางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินเชื่อ (ที่ 5 จากขวา) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank)

ภาพข่าว: LH Bank สนับสนุนสินเชื่อเพื่อใช้หมุนเวียนภายในธุรกิจ ให้แก่ บมจ.เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง

๒๔ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๒๙

กรุงเทพฯ-24 มี.ค.-ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินเชื่อ (ที่2จากขวา) และนางสาวจินตนา ใกล้สุวรรณ ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 4 (ที่ 1 จากขวา) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH

ภาพข่าว: LH Bank สนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 364 ล้านบาท ให้แก่ บริษัทในเครือ ธารา กรุ๊ป

๑๒ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๑๒

กรุงเทพฯ-12 มี.ค.-ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินเชื่อ (ที่ 2 จากขวา) นายสัญชัย พานิชเจริญ ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 2 (ที่ 1 จากขวา) และนางสาวจินตนา ใกล้สุวรรณ ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 4 (ที่ 4 จากขวา) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank)

ภาพข่าว: LH Bank สนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 337.6 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท พาร์ค รอยัล จำกัด

๐๖ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๓๖

กรุงเทพฯ-6 มี.ค.-ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ (ที่ 4 จากขวา) นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินเชื่อ (ที่ 3 จากขวา) นางสาวจินตนา ใกล้สุวรรณ ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 4 (ที่ 2 จากขวา) และนายปิยะพัฒน์ วิริยะรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ

ภาพข่าว: LH Bank สนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 550 ล้านบาท ให้แก่ กลุ่มบริษัท ไมด้า

๒๕ ก.พ. ๒๐๑๕ ๐๙:๕๑

กรุงเทพฯ-25 ก.พ.-ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินเชื่อ (ที่ 2 จากขวา) และนายอนุชา บุปผเวส ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 5 (ที่ 1 จากขวา) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank)

ภาพข่าว: LH Bank สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ กลุ่มบริษัท กรีนวิง และแองเจิลเวย์

๒๓ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๑:๑๐

กรุงเทพฯ-23 ก.พ.-ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากขวา) นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินเชื่อ (ที่ 1 จากขวา) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank)

ภาพข่าว: LH Bank สนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 620 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ซีฮิลล์ พร็อพเพอร์ตี้

๐๒ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๖:๓๓

กรุงเทพฯ-2 ก.พ.-ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินเชื่อ (ที่2จากขวา)และนางสาวจินตนา ใกล้สุวรรณ ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 4 (ที่ 1 จากขวา) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank)

ภาพข่าว: LH Bank สนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 800 ล้านบาท แก่บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979

๒๕ พ.ย. ๒๐๑๔ ๑๖:๒๐

กรุงเทพฯ-25 พ.ย.-ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่3 จากขวา) นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินเชื่อ (ที่ 1 จากขวา) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จัดแถลงผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2557 และแผนกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง 2557

๑๓ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๑๑

กรุงเทพฯ-13 ส.ค.-ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)(LH Bank) จะจัดแถลงผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2557 และแผนกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง 2557 โดยมี คุณศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ คุณสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินเชื่อ คุณหรั่ง คงพลัง

ภาพข่าว: LH Bank ลงนามปล่อยสินเชื่อให้แก่ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เพื่อก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 27 ชั้น

๒๔ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๕:๑๔

กรุงเทพฯ-24 มิ.ย.-ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินเชื่อ (ที่ 4 จากขวา) นางสาวจินตนา ใกล้สุวรรณ ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 4 (ที่ 1 จากขวา) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank)

ภาพข่าว: LH Bank ร่วมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ด้วยการสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 830 ล้านบาท แก่ บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เพื่อเข้าซื้อกิจการสถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท

๒๓ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๕:๑๙

กรุงเทพฯ-23 มิ.ย.-ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา ) นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินเชื่อ (ที่ 2 จากขวา ) และนางสาวจินตนา ใกล้สุวรรณ ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 4 (ที่ 1 จากขวา ) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ภาพข่าว: LH Bank ให้การสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 3,000 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท ฤทธา จำกัด

๐๔ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๓:๕๐

กรุงเทพฯ-4 มิ.ย.-ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากขวา) นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา) นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินเชื่อ (ที่ 2 จากขวา) และนายอนุชา บุปผเวส ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 5 (ที่ 1 จากขวา)

ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์ร่วมงาน SME Thailand Expo 2011

๒๗ ก.ย. ๒๐๑๑ ๑๔:๔๓

กรุงเทพฯ-27 ก.ย.-ธนาคารไทยพาณิชย์ นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธธนาคารไทยพาณิชย์ ที่งาน SME Thailand Expo 2011 มหกรรมแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแบบครบวงจร โดยมี นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้การต้อนรับ

ภาพข่าว: ธ.ไทยพาณิชย์ มอบทุนสนับสนุนชุมชนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า

๒๙ ต.ค. ๒๐๐๘ ๐๘:๒๗

กรุงเทพฯ-29 ต.ค.-ธ.ไทยพาณิชย์ วันนี้ (28 ต.ค.51) ที่หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีการเปิดงานนิทรรศการ ป่างาม น้ำใส ร่วมใจรักษ์ ครั้งที่ 6 ซึ่งมูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนไทยจัดขึ้น พร้อมกันนี้คุณสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)