สิทธิเดช มหาสาวังกุล ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

กรุงเทพฯ-7 ก.พ.-องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 น.สพ.ดร.สิทธิเดช มหาสาวังกุล ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ เป็นผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) รับมอบเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จำนวน 200,000 บาท จากการจัด โครงการวิ่งเคียงคู่ช้าง - Share for Chang 2019 โดยมี นางสาวมาลาตี จันทรเมธากุล ผู้จัดการ บริษัท แอสซีส อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้แทนมอบเงิน เพื่อร่วมสนับสนุน และอนุรัก

ภาพข่าว: Share for Chang 2019

๐๗ ก.พ. ๒๐๒๐ ๑๕:๔๘

อ.อ.ป. ร่วมหารือ กรมอุทยานฯ หาแนวทางในการดูแลลูกช้าง 'ชบาแก้ว

๑๕ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๐๖

กรุงเทพฯ-15 ต.ค.-องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) มอบหมายให้ น.สพ.สิทธิเดช มหาสาวังกุล ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ เพื่อร่วมหารือกับนายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภาพข่าว: สนับสนุนการดำเนินงาน

๒๙ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๑๗

กรุงเทพฯ-29 พ.ค.-องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ น.สพ. สิทธิเดช มหาสาวังกุล ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ ประจำองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้แทนจาก อ.อ.ป. รับมอบเวชภัณฑ์ จำนวน 50 ลัง มูลค่า 200,000 บาท จากบริษัท ไทยก๊อส จำกัด เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานในด้านรักษาพยาบาลช้างเจ็บป่วยและพิการ

ภาพข่าว: ศึกษาดูงาน

๒๘ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๒๗

กรุงเทพฯ-28 ส.ค.-องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย น.สพ.ดร.สิทธิเดช มหาสาวังกุล ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้การต้อนรับ Mr. R.Rengan ประธานสมาคมผู้เลี้ยงช้างในรัฐทมิฬนาฑู

ภาพข่าว: นสพ.ม.ล.พิพัฒนฉัตร ดิศกุล ผู้ดูแลช้างต้นสวนจิตรลดา ให้การต้นรับนางศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.

๒๕ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๒๑

กรุงเทพฯ-25 ก.ค.-สำนักงาน กปร. นสพ.ม.ล.พิพัฒนฉัตร ดิศกุล ผู้ดูแลช้างต้นสวนจิตรลดา พร้อมด้วย นสพ.สิทธิเดช มหาสาวังกุล หัวหน้าฝ่าย รพ.ช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ ให้การต้นรับนางศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร. สื่อมวลชน และคณะ บริเวณสหกรณ์โคนมลำปาง จำกัด

ภาพข่าว: เยี่ยมชม

๑๐ ก.ย. ๒๐๑๓ ๑๔:๔๗

กรุงเทพฯ-10 ก.ย.-องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นายนิปกรณ์ สิงหพุทธางกูร ผอ.สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุถัมภ์ฯ พร้อมด้วยนายฉลอง ของเดิม ผอ.ทสจ.ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับแพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการดูแลรักษาช้างของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ

ภาพข่าว: โรงพยาบาลช้างรับพังแตงโม

๐๖ มิ.ย. ๒๐๑๒ ๑๖:๕๗

กรุงเทพฯ-6 มิ.ย.-องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทีมงานสัตว์แพทย์โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง ตรวจสุขภาพและเจาะเลือดส่งตรวจอย่างละเอียด ลูกช้างเพศเมีย ชื่อพังแตงโม อายุ ๒ ปี ช้างของกลาง

ภาพข่าว: สมทบกองทุนค่ายาและค่าอาหารช้าง

๐๘ พ.ย. ๒๐๑๑ ๑๒:๐๐

กรุงเทพฯ-8 พ.ย.-องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เมื่อเร็วๆ นี้ น.สพ.ดร.สิทธิเดช มหาสาวังกุล หัวหน้าฝ่ายโรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นผู้แทน ส.คช. ให้การต้อนรับพร้อมรับมอบเงินและเวชภัณฑ์สมทบกองทุนค่ายาและค่าอาหารช้าง จากคณะพนักงาน นักธุรกิจ

ภาพข่าว: ส.คช.รับมอบเงินสมทบกองทุนโรงพยาบาลช้าง

๒๒ ต.ค. ๒๐๑๐ ๑๔:๒๑

กรุงเทพฯ-22 ต.ค.- เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2553 น.สพ.ดร.สิทธิเดช มหาสาวังกุล หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และบริบาลช้าง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และสื่อมวลชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกพืชอาหารช้าง ให้อาหารช้างกับช้างชราและช้างเจ็บป่วย ภายใต้ชื่อ กอดช้าง ให้หายเหนื่อย ณ