สิทธิกร ดิเรกสุนทร ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: EXIM BANK พบปะหารือผู้แทนอาวุโสกระทรวงธนารักษ์แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย หารือแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-ออสเตรเลีย

๑๘ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๐๘

กรุงเทพฯ-18 ธ.ค.-ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และผู้บริหาร EXIM BANK ให้การต้อนรับและพบปะหารือกับนางสาวแคทเธอรีน ทัค (กลาง) ผู้แทนอาวุโสกระทรวงธนารักษ์แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย

ภาพข่าว: EXIM BANK และ DFC ร่วมหารือแนวทางสนับสนุนการค้าการลงทุนไทยและสหรัฐอเมริกา

๑๑ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๕๗

กรุงเทพฯ-11 ธ.ค.-ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และผู้บริหาร EXIM BANK ให้การต้อนรับและพบปะหารือกับนายเจฟฟรี แทน (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมสัมมนาส่งเสริมการค้าการลงทุนแคนาดา-ไทย เชื่อมโยงสู่อาเซียน

๑๐ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๑๑

กรุงเทพฯ-10 ก.ย.-EXIM BANK นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมต้อนรับนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี (กลาง) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาส เป็นผู้แทน EXIM BANK เข้าร่วมบรรยายหัวข้อ Canada and ASEAN - a Partnership for

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมในงาน The Colours of Africa 2019 แนะนำโอกาสการค้าการลงทุนไทย-แอฟริกา

๐๙ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๐๐

กรุงเทพฯ-9 ก.ย.-EXIM BANK นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี (กลาง) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ประธานในพิธีเปิดงาน The Colours of Africa 2019

ภาพข่าว: EXIM BANK ต้อนรับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน

๑๖ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๒๗

กรุงเทพฯ-16 ส.ค.-EXIM BANK นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายลีปะก้าว เจียลื่อ (ที่ 2 จากซ้าย) รองหัวหน้าแผนกปฏิบัติการสินเชื่อ ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน (Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public

ภาพข่าว: EXIM BANK ปล่อยกู้ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ CB Bank เมียนมา สนับสนุนผู้ประกอบการเมียนมานำเข้าสินค้าไทยมากขึ้น

๐๗ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๒๒

กรุงเทพฯ-7 ส.ค.-ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายเตน ซอ ตุน (ขวา) กรรมการผู้จัดการ (กลุ่มธุรกิจ) ธนาคารโค โอเปอเรทีฟ (Co-operative Bank : CB Bank) เมียนมา

EXIM BANK แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการ

๐๑ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๔๕

กรุงเทพฯ-1 ก.ค.-ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย EXIM BANK แต่งตั้งนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานกลยุทธ์องค์กร วิจัยธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ พันธมิตรและสำนักงานผู้แทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

ภาพข่าว: ธ.กรุงไทยร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้แก่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์

๐๗ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๕๗

กรุงเทพฯ-7 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้แก่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ เพื่อพัฒนาบริการชำระเงินด้วยบัตรสมาชิกสหกรณ์