สัมพันธ์ ฤทธิเดช ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ม.ศรีปทุม มุ่งปั้นบัณฑิตพันธุ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

๐๕ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๔๗

เมื่อ (3 พ.ค.64) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเชิญจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปราย เรื่องนโยบายการสนับสนุนโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

ภาพข่าว: ม.กาฬสินธุ์ ร่วมมือ ICDL สร้างคนกาฬสินธุ์ให้มีทักษะแห่งยุคดิจิทัลที่เข้มแข็ง

๒๘ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๔๙

กรุงเทพฯ-28 ต.ค.-Piton Communication เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศาสตราจารย์ สัมพันธ์ ฤทธิเดช พร้อมด้วยทีมงานกระทรวงอุดมศึกษา ได้เยี่ยมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อชี้แจงโครงการอาสาประชารัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ อธิการมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน

ภาพข่าว: สจล. มอบหน้ากากรับวิกฤติฝุ่นเหนือ

๒๓ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๔๖

กรุงเทพฯ-23 เม.ย.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และประธานประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) (ที่ 4 จากซ้าย) พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 (ที่ 5 จากซ้าย) และศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช