สวรรค์ แสงบัลลังค์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) เข้าพบประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.

๐๙ ต.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๑๕

กรุงเทพฯ-9 ต.ค.-สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย 25 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ อาคารรัฐสภา 1 สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) โดย รศ.นุชทิพย์ บรรจงศิลป์ อุปนายกสมาคมฯ นายชัยชาญ เลาหศิริปัญญา เลขาธิการสมาคมฯ นายสวรรค์ แสงบัลลังค์ กรรมการสมาคมฯ นายทองคำ แก้วพรม

มูลนิธิเขมไชย ระดมทุนเปิดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส อ.สังขละบุรี

๑๗ ต.ค. ๒๐๑๓ ๑๑:๔๙

กรุงเทพฯ-17 ต.ค.-มูลนิธิเขมไชย รสานนท์ มูลนิธิเขมไชย รสานนท์ กำลังรณรงค์จัดหาทุนเพื่อเตรียมเปิดตัว โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชนด้อยโอกาส จำนวนกว่า 80 ทุน ให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ณ ทุ่งใหญ่นเรศวร เขตมรดกโลก ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี นายสวรรค์ แสงบัลลังค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเขมไชย

ภาพข่าว: บริษัท ขนส่ง จำกัด ร่วมสนับสนุนเพื่อเด็กยากไร้ สังขละบุรี

๒๕ ก.ย. ๒๐๑๓ ๑๓:๔๗

กรุงเทพฯ-25 ก.ย.-มูลนิธิเขมไชย รสานนท์ นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (ที่ 2 จากขวา) มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิเขมไชย รสานนท์ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนยากไร้ถิ่นทุรกันดาร ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสายณรงค์ รสานนท์

ภาพข่าว: สตรีวิทยา 2 แบ่งปันน้ำใจให้เด็กยากไร้

๒๖ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๑๙

กรุงเทพฯ-26 ส.ค.-มูลนิธิเขมไชย รสานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี นำโดย นางสาวนภันต์ภัทร์ ตั้งปนิธานดี ได้เดินทางมาร่วมกันบริจาคสิ่งของที่จำเป็นซึ่งเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อส่งต่อให้แก่เด็กและเยาวชนยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร

มูลนิธิเขมไชย ระดมทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร เตรียมเปิดโครงการรณรงค์จัดหาทุนเพื่อสนันสนุนการศึกษา

๓๑ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๔:๒๐

กรุงเทพฯ-31 ก.ค.-มูลนิธิเขมไชย รสานนท์ มูลนิธิเขมไชย รสานนท์ เตรียมสานฝันให้เยาวชนด้อยโอกาสของประเทศ พร้อมช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดาร จัดหาทุนเปิดตัวโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชนด้อยโอกาสและการพัฒนาชุมชน ณ ทุ่งใหญ่นเรศวรเขตมรดกโลก ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี นายสวรรค์ แสงบัลลังค์

ภาพข่าว: TSPCA จัดโครงการรักสัตว์ในโรงเรียน ปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่

๑๐ ต.ค. ๒๐๑๒ ๑๑:๑๑

กรุงเทพฯ-10 ต.ค.-สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย นำโดยนายสวรรค์ แสงบัลลังค์ เลขาธิการสมาคมฯ (กลาง) จัดกิจกรรมโครงการรักสัตว์ในโรงเรียน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนของชาติได้ตระหนักถึงการละเว้นการทารุณสัตว์ ปลูกฝังความรักความเมตตา

เพอร์เฟค คอมพาเนียน มอบพัดจำนวน 5,000 ชุด เพื่อใช้ในโครงการรักสัตว์ในโรงเรียน

๒๔ ก.ย. ๒๐๑๒ ๑๓:๕๑

กรุงเทพฯ-24 ก.ย.-สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด โดยคุณศุภกฤต อัศวชัยพร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วย คุณโชษิตา เทียนสว่าง รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (ขวาสุด) ได้มอบพัดจำนวน 5,000 ชุด

ภาพข่าว: อาหารสุนัข BUZZ มอบเงินสนับสนุน TSPCA

๑๓ ก.ย. ๒๐๑๒ ๑๐:๐๗

กรุงเทพฯ-13 ก.ย.-สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย คุณจารุณี คชเสนีย์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้บริหาร บริษัท พอส์ เพ็ต จำกัด พร้อมพนักงานได้นำอาหารสุนัขยี่ห้อ BUZZ มูลค่า 20,000 บาท มามอบเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ซึ่งดูแลสุนัขและแมวจรจัดกว่า 7,000 ตัว

ภาพข่าว: (TSPCA) ร่วมกับ โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จัดงาน Volunteer TSPCA Meet and Greet

๒๑ พ.ค. ๒๐๑๒ ๑๐:๔๔

กรุงเทพฯ-21 พ.ค.-สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ร่วมกับ โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จัดงาน Volunteer TSPCA Meet and Greet 3 โดยการพาอาสาสมัครประมาณ 70 คน

ภาพข่าว: TSPCA มอบโล่เชิดชูเกียรติ

๐๔ พ.ค. ๒๐๑๒ ๑๑:๕๑

กรุงเทพฯ-4 พ.ค.-สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) นำโดย นายสวรรค์ แสงบัลลังค์ เลขาธิการสมาคมฯ (ที่ 4 จากซ้าย) เข้าพบ พ.ต.อ.เทวัญ มังคละชาติกุล ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปทส.) (กลาง)

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ผนึกกำลังองค์กรเครือข่ายผู้รักสัตว์ทั่วประเทศ เข้าชื่อผลักดันร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. เข้ายื่นประธานรัฐสภา ในนามภาคประชาชน

๑๐ เม.ย. ๒๐๑๒ ๐๙:๔๘

กรุงเทพฯ-10 เม.ย.-สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) โดยนายสวรรค์ แสงบัลลังค์เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมตัวแทนองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าพบ นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานรัฐสภา เพื่อยื่นร่าง ผลักดัน

ภาพข่าว: TSPCA จัดกิจกรรม ช่วงโค้งสุดท้ายเดินขบวนล่ารายชื่อให้ครบ 1 หมื่นรายชื่อเพื่อร่วมผลักดันร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์

๒๓ ก.พ. ๒๐๑๒ ๑๐:๔๒

กรุงเทพฯ-23 ก.พ.-สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) นำโดย คุณสวรรค์ แสงบัลลังค์ เลขาธิการ (ที่ 4 จากขวา) ร่วมกับ รศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหัวหน้าภาควิชาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพข่าว: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย กระชับความร่วมมือในโครงการประกาศเกียรติคุณ

๐๓ ก.พ. ๒๐๑๒ ๑๐:๕๓

กรุงเทพฯ-3 ก.พ.-สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) โดย นายสวรรค์ แสงบัลลังค์ เลขาธิการสมาคมฯ เข้าพบ ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ภาคีคนรักสัตว์ทั่วประเทศรวมตัวผลักดัน พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.

๐๓ ก.พ. ๒๐๑๒ ๑๐:๕๑

กรุงเทพฯ-3 ก.พ.-สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ภาคีคนรักสัตว์ทั่วประเทศรวมตัวผลักดัน พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ทางออก พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. บทลงโทษทางกฎหมาย ที่ต่างประเทศจับตามองว่า ทิศทางการทารุณสัตว์ของไทยอะไรคือทางออก นายสวรรค์

ภาพข่าว: TSPCA ร่วมกับ อาร์เอส จัดกิจกรรม ส่งน้องหมา แมว กลับบ้าน

๑๙ ธ.ค. ๒๐๑๑ ๑๖:๐๙

กรุงเทพฯ-19 ธ.ค.-สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) นำโดย คุณสวรรค์ แสงบัลลังค์ เลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (ยืนที่สามจากซ้าย) ร่วมกับ บริษัท อาร์ เอส จำกัด นำศิลปิน วงเกิร์ลลี่ เบอร์รี่ พร้อมด้วยอาสาสมัครผู้รักสัตว์ จัดกิจกรรม

ภาพข่าว: สมทบทุนช่วยเหลือสุนัข และแมวผลกระทบจากอุทกภัย

๑๓ ธ.ค. ๒๐๑๑ ๐๙:๕๑

กรุงเทพฯ-13 ธ.ค.-สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย น.สพ.ยันต์ สุขวงศ์ นายกสมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ซ้ายสุด) เข้าพบ คุณสวรรค์ แสงบัลลังค์ (กลาง) เลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ณ ที่ทำการสมาคมฯ อาคาร บี.แอล.เอ็ช ถนนวิทยุ

อาร์เอส ลุยไม่หยุด.ช่วย คนและสัตว์ วิกฤติน้ำท่วม

๑๔ พ.ย. ๒๐๑๑ ๐๘:๒๘

กรุงเทพฯ-14 พ.ย.-อาร์เอส ลุยทำดี ช่วยเหลือทั้งคนและสัตว์ที่เดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง สำหรับ ศิลปิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เริ่มที่ 2 สาว กิ๊ฟท์ซ่า ปิยา พงษ์กุลภา และ แนนนี่ ภัทรนันท์ ดีรัศมี วงเกิร์ลลี่ เบอร์รี่ ทูต TSPCA สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสวรรค์ แสงบัลลังค์

ภาพข่าว: TSPCA รับมอบอาหารสุนัขช่วยเหลือสัตว์โครงการบ้านอุปถัมภ์

๑๕ ก.ย. ๒๐๑๑ ๑๑:๐๙

กรุงเทพฯ-15 ก.ย.-สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย คุณจารุณี คชเสนีย์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท พอส์ เพ็ท จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ร่วมกับ ร้านฟิตวัน เข้าพบ คุณสวรรค์ แสงบัลลังค์ (ที่ 2 จากขวา) เลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ณ ที่ทำการสมาคมฯ

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือ อธิบดีกรมปศุสัตว์ หวัง พ.ร.บ.ป้องกันกาทารุณกรรมสัตว์ฯ

๐๒ ก.ย. ๒๐๑๑ ๑๐:๔๓

กรุงเทพฯ-2 ก.ย.-สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) โดยนายสวรรค์ แสงบัลลังค์ เลขาธิการสมาคมฯและคณะกรรมการ พร้อมผู้นำองค์กรคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ภาคเอกชนในประเทศ เข้าพบ คุณปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์

ภาพข่าว: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ขอความร่วมมือ ประธานรัฐสภาผลักดัน พ.ร.บ.

๓๑ ส.ค. ๒๐๑๑ ๑๓:๕๑

กรุงเทพฯ-31 ส.ค.-สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) โดยนายสวรรค์ แสงบัลลังค์ เลขาธิการสมาคมฯ (ขวา) และคณะกรรมการ พร้อมผู้นำองค์กรคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศกว่า 20 องค์กร เข้าพบนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภา (ซ้าย)

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เดินหน้าผลักดัน พ.ร.บ.ป้องกันกาทารุณกรรมสัตว์ฯ แก้ปัญหาขายสัตว์ข้ามชาติ

๓๑ ส.ค. ๒๐๑๑ ๑๓:๒๑

กรุงเทพฯ-31 ส.ค.-สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) โดยนายสวรรค์ แสงบัลลังค์ เลขาธิการสมาคมฯและคณะกรรมการ พร้อมผู้นำองค์กรคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศกว่า 20 องค์กร เข้าพบนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา

ภาพข่าว: TSPCA มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ (บก.ปทส.)

๐๙ ส.ค. ๒๐๑๑ ๐๘:๔๗

กรุงเทพฯ-9 ส.ค.-สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) นำโดยเลขาธิการสมาคมฯ คุณสวรรค์ แสงบัลลังค์ พร้อมคณะกรรมการ ได้เข้าพบ พล.ต.ต.มิสกวัน บัวรา ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพข่าว: มอบอาหารสุนัขเพื่อช่วยเหลือสัตว์โครงการบ้านอุปถัมภ์

๒๒ มิ.ย. ๒๐๑๑ ๑๕:๑๖

กรุงเทพฯ-22 มิ.ย.-พอส์ เพ็ต เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณจารุณี คชเสนีย์ (ที่ 2 จากซ้ายแถวหน้า) ตัวแทนจาก บ.พอส์ เพ็ต จำกัด (Paws Pet Corp.ltd.) พร้อมพนักงานฝ่ายการตลาด เดินทางเข้าพบ คุณสวรรค์ แสงบัลลังค์ (ที่ 2 จากขวา) เลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ณ ที่ทำการสมาคมฯ อาคารเกษมกิจ สีลม

ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์

๑๖ มิ.ย. ๒๐๑๑ ๑๕:๑๔

กรุงเทพฯ-16 มิ.ย.-สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ซึ่งได้รับการนำเสนอ เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร โดยสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ร่วมกับกรมปศุสัตว์และสภาทนายความ เมื่อต้นปี 2554 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ นายสวรรค์ แสงบัลลังค์

ภาพข่าว: ช่วยเหลือสัตว์ในโครงการบ้านอุปถัมภ์

๒๘ เม.ย. ๒๐๑๑ ๑๖:๓๖

กรุงเทพฯ-28 เม.ย.-เกษมกิจ เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสวรรค์ แสงบัลลังค์ เลขาธิการ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ได้เดินทางเข้าพบ คุณโชษิตา เทียนสว่าง รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (ที่ 3 จากขวา) บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน จำกัด ณ ตึก เอมไพร์ เพื่อรับมอบอาหารสำหรับสุนัข-แมว มูลค่า

ภาพข่าว: สัมมนากิจกรรมลูกเสือเพื่อการไม่ทารุณสัตว์

๒๐ เม.ย. ๒๐๑๑ ๑๓:๔๐

กรุงเทพฯ-20 เม.ย.-สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา ณ อาคารเคปเฮ้าส์ หลังสวน สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) นำโดยเลขาธิการสมาคมฯ คุณสวรรค์ แสงบัลลังค์ (นั่งหน้ากลาง) ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นำโดย คุณเดช

ภาพข่าว: โครงการรักสัตว์ในโรงเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา

๒๒ มี.ค. ๒๐๑๑ ๑๐:๑๘

กรุงเทพฯ-22 มี.ค.-เกษมกิจ กรุ้ป เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) นำโดยคุณสวรรค์ แสงบัลลังค์ เลขาธิการสมาคมฯ (ที่ 6 จากขวา) พร้อมเจ้าหน้าที่ของสมาคมและอาสาสมัคร จัดกิจกรรมโครงการรักสัตว์ในโรงเรียน ให้แก่นักเรียนระดับ ป.4- 5 จำนวน 134 คน

ภาพข่าว: เพื่อสัตว์จรจัด

๑๔ ม.ค. ๒๐๑๑ ๑๓:๓๓

กรุงเทพฯ-14 ม.ค.-เกษมกิจ เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบอาหารสัตว์คุณภาพ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ ให้กับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) จำนวน 8,678 กิโลกรัม มูลค่า 260,340 บาท ในภาพ คุณวิจิตร ครูปัญญามาตย์ (สวมสูทสีดำ) ผู้อำนวยการบริหารสายปฏิบัติงานของ

เฟย์ ฟาง แก้ว แกนนำเยาวชน รักสัตว์ในโรงเรียน

๐๘ พ.ย. ๒๐๑๐ ๑๖:๓๑

กรุงเทพฯ-8 พ.ย.-อาร์เอส ร่วมเป็นแกนนำเยาวชนในการรณรงค์ รักสัตว์ในโรงเรียน สำหรับ เฟย์ - พรปวีณ์ นีระสิงห์ , ฟาง ธนันต์ธรณ์ นีระสิงห์ และ แก้ว จริญญา ศิริมงคลสกุล วงเฟย์ฟางแก้ว ศิลปิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) โดยร่วมกับ สมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ แห่งประเทศไทย (TSPCA) ร่วมกิจกรรมที่

ภาพข่าว: ฉลองวันเกิดด้วยการช่วยเหลือสุนัขยากไร้ภายใต้โครงการบ้านอุปถัมภ์

๒๔ ก.ย. ๒๐๑๐ ๑๖:๑๐

กรุงเทพฯ-24 ก.ย.-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร.ต.อ.หญิง นุชพัชร วงษ์สุวรรณ (ที่ 2 จากขวา) สว.งานวิทยุ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิธีกรรายการ บันทึกท่องเที่ยว ช่อง 5 ได้ร่วมกับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย นำโดย คุณสวรรค์ แสงบัลลังค์ เลขาธิการสมาคมฯ (ที่ 4 จากซ้าย)