สวนิต คงสิริ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

พล.อ. มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปรอ.344) นัดเพื่อนๆ ร่วมรุ่น อาทิ ศ.นพ. ปริญญา สากิยลักษณ์ พล.ท. ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ นพ. พินิจ กุลละวณิชย์ มนู เลียวไพโรจน์ กว้าง รอบคอบ และ สวนิต คงสิริ มาร่วมพบปะสังสรรค์ในบรรยากาศ ด้วยรักและผูกพัน ที่ห้องมรกต โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน ที่มา: โร

วปรอ.344 สังสรรค์

๐๘ ก.พ. ๒๕๖๕ ๑๑:๔๕

ภาพข่าว: ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย มอบโล่ขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น

๑๗ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๓๐

กรุงเทพฯ-17 เม.ย.-ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั้นส์ ในฐานะผู้สนับสนุนและส่งเสริมการบริจาคอวัยวะผ่านโครงการ Let Them See Love ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 สภากาชาดไทย โดย นายสวนิต คงสิริ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ประจำปี 2562

ภาพข่าว: ไทยสมายล์รับโล่เกียรติคุณจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

๑๑ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๐๙

กรุงเทพฯ-11 เม.ย.-ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ นางชาริตา ลีลายุทธ (ขวา) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ จากนายสวนิต คงสิริ (ซ้าย) ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ภาพข่าว: รับโล่เกียรติคุณ

๐๔ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๑:๓๖

กรุงเทพฯ-4 เม.ย.-ไทยประกันชีวิต นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่แพทย์หญิงภาวิฉัตต์ ประเสริฐสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่บริษัทฯ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ มอบโล่ขอบคุณ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ผ่านโครงการ Let Them See Love

๐๔ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๑:๑๕

กรุงเทพฯ-4 เม.ย.-เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 พร้อมมอบโล่ขอบคุณแก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน โครงการพิเศษ

ภาพข่าว: การบินไทยรับโล่ขอบคุณจากสภากาชาดไทย

๒๙ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๑๐

กรุงเทพฯ-29 มี.ค.-การบินไทย เมื่อเร็วๆ นี้ นางเพชรพริ้ง สารสิน (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กรบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับโล่ขอบคุณ จากนายสวนิต คงสิริ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

งานศิลปะการเขียนพู่กันจีนและภาพวาดจีนเพื่อการกุศล

๐๗ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๓:๓๑

กรุงเทพฯ-7 ก.ย.-ธนาคารกสิกรไทย นายเฉิน เจียง (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย นายสวนิต คงสิริ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นายบัณฑูร ล่ำซำ (ซ้าย) ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย และนายไพศาล ฉายาวรกุล (ขวา)

ภาพข่าว: ทวินไพน์ บริจาคเงินให้สภากาชาดไทย เพื่อการพัฒนาโรงเรียนในประเทศลาว

๐๗ มี.ค. ๒๐๑๔ ๑๑:๐๗

กรุงเทพฯ-7 มี.ค.-นิโอ ทาร์เก็ต บริษัท ทวินไพน์ คอนซัลติ้ง จำกัด (ทวินไพน์) บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำของไทยแห่งแรก ที่เชี่ยวชาญในด้านการระดมเงินทุนข้ามพรมแดนในประเทศแถบอินโดจีน นำโดยนายอดิศร วสุคุปต์ สิงห์สัจจะ กรรมการผู้จัดการ ขณะมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท

ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดแสดงปาฐกถา สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ครั้งที่

๐๙ มิ.ย. ๒๐๑๑ ๑๑:๐๒

กรุงเทพฯ-9 มิ.ย.-กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ นายเรืองเดช มหาสรานนท์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดแสดงปาฐกถา สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ครั้งที่ 5 เรื่อง ศาลอาญาระหว่างประเทศ

ภาพข่าว: โตโยต้ามอบเงิน 2.2 ล้านบาท ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ผ่านสภากาชาดไทย

๑๑ เม.ย. ๒๐๑๑ ๑๔:๕๘

กรุงเทพฯ-11 เม.ย.-เดนท์สุ มร.เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายธนกร ศรีจอมขวัญ ประธานชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 2.2 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ในเบื้องต้นระยะเร่งด่วน ผ่านสภากาชาดไทย

ภาพข่าว: ทรูมูฟ มอบเงินบริจาคกว่า 2 ล้านบาทให้สภากาชาดไทยร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮติ

๑๘ ก.พ. ๒๐๑๐ ๑๖:๕๑

กรุงเทพฯ-18 ก.พ.-พีอาร์ โฟกัส ทรูมูฟ โดยนายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ (ขวาสุด) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ มอบเงินบริจาคแก่ สภากาชาดไทย โดย นายสวนิต คงสิริ (กลาง) ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝายวิเทศสัมพันธ์ โดยมีนายสรยุทธ สุทัศนจินดา (ซ้ายสุด) พิธีกรรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ให้การต้อนรับ

ภาพข่าว: แม็คโคร มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเฮติ

๐๒ ก.พ. ๒๐๑๐ ๑๕:๐๑

กรุงเทพฯ-2 ก.พ.-สยามแม็คโคร เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ศูนย์ค้าส่งสินค้าอุปโภค บริโภคครบวงจร มอบเงินจำนวน 200,000 บาทให้กับสภากาชาดไทย เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเฮติ โดยมีนายสมชาย ไชยเดช รองผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (ที่ 3

รมช.ต่างประเทศ และ ประธาน World Halal Forum แถลงข่าวร่วมกัน เรื่องความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลไทย-มาเลเซีย

๑๐ ก.ย. ๒๐๐๗ ๐๘:๓๗

กรุงเทพฯ-10 ก.ย.-กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นายสวนิต คงสิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ นาย Khairy Jamaluddin ประธาน World Halal Forum แถลงข่าวร่วมกัน เรื่องความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลไทย-มาเลเซีย

ประธาน World Halal Forum พร้อมคณะนักธุรกิจอาหารฮาลาลจากประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ รมช.ต่างประเทศ

๑๐ ก.ย. ๒๐๐๗ ๐๘:๓๒

กรุงเทพฯ-10 ก.ย.-กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นาย Khairy Jamaluddin ประธาน World Halal Forum พร้อมคณะนักธุรกิจอาหารฮาลาลจากประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ นายสวนิต คงสิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2550 เวลา 15.00 น. ณ กระทรวงการต่างประเทศ

คณะนักธุรกิจสมาชิกสำนักงานพัฒนาการค้านครซีแอตเติลและปริมณฑล เข้าเยี่ยมคารวะ รมช.ต่างประเทศ

๐๑ ต.ค. ๒๐๐๗ ๐๗:๒๘

กรุงเทพฯ-1 ต.ค.-กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ คณะนักธุรกิจสมาชิกสำนักงานพัฒนาการค้านครซีแอตเติลและปริมณฑล (Trade Development Aliance of Greater Seattle) เข้าเยี่ยมคารวะ นายสวนิต คงสิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2550 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุม 3

สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ สังกัดพรรคเดโมแครต มลรัฐเวอร์จิเนียเข้าเยี่ยมคารวะ รมช.ต่างประเทศ

๐๕ ก.ค. ๒๐๐๗ ๑๕:๒๔

กรุงเทพฯ-5 ก.ค.-กระทรวงการต่างประเทศ นาย James Webb สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ สังกัดพรรคเดโมแครต มลรัฐเวอร์จิเนียเข้าเยี่ยมคารวะนายสวนิต คงสิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2550 เวลา 17.30 น. ณ ห้องรับรอง สำนักนายกรัฐมนตรี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-643-5105 หรือ 02-643-

รมช.ต่างประเทศ และ เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 60 ปี ไทย -

๐๓ ส.ค. ๒๐๐๗ ๑๔:๐๓

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นายสวนิต คงสิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ นาง Vichaya Latha Reddy เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินเดีย ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2550 เวลา 18.00

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(12 มกราคม 2550)

๑๑ ม.ค. ๒๐๐๗ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-11 ม.ค.-อินโฟเควสท์วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 255009.00 น. เชคคาหลิด บิน อาเหม็ด อัล คอลิฟะห์ รมต.ต่างประเทศ บาร์เรน เข้าเยี่ยมคารวะ นายสวนิต คงสิริ รักษาการ รมต.ต่างประเทศ ณ โรงแรมโอเรียลเตล13.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาล เชิญทำข่าวการซ้อมรับ อุบัติภัยหมู่ เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์

เอกอัครราชทูต บุรุนดี เข้าเยี่ยมคารวะ รมช.ต่างประเทศ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

๓๑ ส.ค. ๒๐๐๗ ๐๗:๓๘

กรุงเทพฯ-31 ส.ค.-กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูต บุรุนดี เข้าเยี่ยมคารวะ นาย นายสวนิต คงสิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2550 เวลา 14.30 น. ณ กระทรวงการต่างประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-643-5105 หรือ 02-643- 5000

รมต.ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไข้หวัดนก

๑๕ ม.ค. ๒๐๐๗ ๐๘:๐๗

กรุงเทพฯ-15 ม.ค.-กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นายสวนิต คงสิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไข้หวัดนกสำหรับประเทศที่ได้รับผลกระทบในภูมิภาคตะวันออกกล

คณะสื่อมวลชนจากประเทศมุสลิม 12 ประเทศที่มาเยือนประเทศในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ รมช.ต่างประเทศ

๐๖ ส.ค. ๒๐๐๗ ๐๗:๔๔

กรุงเทพฯ-6 ส.ค.-กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ คณะสื่อมวลชนจากประเทศมุสลิม 12 ประเทศที่มาเยือนประเทศในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ นายสวนิต คงสิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2550 เวลา 10.15 น. ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการางประเทศ

รมช.ต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่

๐๙ พ.ค. ๒๐๐๗ ๐๗:๔๖

กรุงเทพฯ-9 พ.ค.-กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นายสวนิต คงสิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจำนวน 30 คน ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและดูงานสำหรับนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2550 เวลา 11.00 น. ณ ห้องนราธิป

รมช.ต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ สังกัดพรรคเดโมแครต

๐๕ ก.ค. ๒๐๐๗ ๑๕:๓๖

กรุงเทพฯ-5 ก.ค.-กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นายสวนิต คงสิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย James Webb สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ สังกัดพรรคเดโมแครต มลรัฐเวอร์จิเนีย ในโอกาสนี้ นาย Webb จะกล่าวสุทรพจน์ในหัวข้อ Congressional Perspectives on

นาย Goffredo Bettini วุฒิสมาชิกอิตาลี และคณะเข้าพบนาย รมช.ต่างประเทศ

๒๑ มี.ค. ๒๐๐๗ ๑๕:๐๓

กรุงเทพฯ-21 มี.ค.-กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นาย Goffredo Bettini วุฒิสมาชิกอิตาลี และคณะเข้าพบนายสวนิต คงสิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2550 เวลา 14.30 น. ณ กระทรวงการต่างประเทศ วุฒิสมาชิก Bettini

เชคคาหลิด บิน อาเหม็ด อัล คอลิฟะห์ รมต.ต่างประเทศบาร์เรน เข้าเยี่ยมคารวะ นายสวนิต คงสิริ รักษาการรมต.ต่างประเทศ

๑๑ ม.ค. ๒๐๐๗ ๑๑:๓๓

กรุงเทพฯ-11 ม.ค.-กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เชคคาหลิด บิน อาเหม็ด อัล คอลิฟะห์ (H.E. Shaikh Khalid bin Ahmed Khalifa)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบาร์เรน เข้าเยี่ยมคารวะ นายสวนิต คงสิริ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2550

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เข้าพบหารือกับ รมช.ต่างประเทศ ระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงฯ

๐๒ ก.ค. ๒๐๐๗ ๑๐:๐๓

กรุงเทพฯ-2 ก.ค.-กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นาย Eni Faleomavaega สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ (D-American Samoa) เข้าพบหารือกับ นายสวนิต คงสิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงฯ ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2550 เวลา 11.30 น. ณ

ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(17 มกราคม 2550)

๑๖ ม.ค. ๒๐๐๗ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-16 ม.ค.-อินโฟเควสท์วันพุธที่ 17 มกราคม 255009.00 น. รมต.ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เข้า เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายสวนิต คงสิริ รมต.ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ณ กระทรวงการ ต่างประเทศ09.30 น. รมต.ต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมเอก อัครราชทูต/กงสุลใหญ่

รมต.ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายสวนิต คงสิริ รมต.ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๑๖ ม.ค. ๒๐๐๗ ๑๓:๒๑

กรุงเทพฯ-16 ม.ค.-กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นาย Takeshi Iwaya รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายสวนิต คงสิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2550 เวลา 09.00 น. ณ กระทรวงการต่างประเทศ

เอกอัครราชทูต เอธิโอเปีย เข้าเยี่ยมคารวะ รมช.ต่างประเทศ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

๓๑ ส.ค. ๒๐๐๗ ๐๗:๓๔

กรุงเทพฯ-31 ส.ค.-กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูต เอธิโอเปีย เข้าเยี่ยมคารวะ นาย นายสวนิต คงสิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2550 เวลา 11.30 น. ณ กระทรวงการต่างประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-643-5105 หรือ 02-643- 5000

กรรมการผู้จัดการใหญ่การบินไทย เข้าพบรมต.ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อมอบสมุดไดอารี ประจำปีพุทธศักราช

๓๑ ม.ค. ๒๐๐๗ ๑๔:๐๖

กรุงเทพฯ-31 ม.ค.-กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร้อยโทอภินันท์ สุมนะเศรณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าพบนายสวนิต คงสิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อมอบสมุดไดอารี ประจำปีพุทธศักราช 2550