สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

อุตสาหกรรมเกษตรจับมือค้านแบนสามสาร เหตุส่งผลกระทบหนัก เดือดร้อนกันหมดทั้งประเทศ แม้แต่ผู้บริโภคมูลค่าขั้นต่ำ 1.7

๒๒ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๗:๐๗

กรุงเทพฯ-22 พ.ย.-สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 6 สมาคมฯ ยืนยันผลกระทบจากการแบนสามสารเคมี ลามทั่วทั้งประเทศ ส่อเกิดวิกฤตขาดแคลนอาหาร ผู้บริโภคควักเงินซื้ออาหารแพงขึ้น เช้าวันนี้

ราคามันฯ สูง ดันผลผลิตไทยและเพื่อนบ้าน ปี 62 เพิ่มขึ้น ด้าน ครม. ไฟเขียว 7 โครงการรองรับแล้ว

๐๗ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๐:๕๓

กรุงเทพฯ-7 ก.พ.-สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. ได้ร่วมกับสมาคมมันสำปะหลัง 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ป้องกัน

๒๕ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๑๐

กรุงเทพฯ-25 ต.ค.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ 4 สมาคมผู้ประกอบการมันสำปะหลัง ได้แก่ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย

เกษตรกรมันสำปะหลังเดือดร้อนหนัก ต้นทุนพุ่ง แจงรัฐช่วยด่วน

๑๘ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๑๓

กรุงเทพฯ-18 พ.ค.-สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสบความเดือดร้อนอย่างหนัก ผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น หากไม่ให้ใช้สารพาราควอตเพื่อกำจัดวัชพืช รวมตัวชี้แจงรายละเอียด พาราควอตจำเป็นต่อการเกษตร

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานสัมมนา มันสำปะหลังก้าวไกล ด้วยกลไกตลาดล่วงหน้า

๑๗ มี.ค. ๒๐๐๕ ๑๔:๒๙

กรุงเทพฯ-17 มี.ค.-เอเฟท ด้วยตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรื เอเฟท (AFET) สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) ร่วมกันจัดงาน