สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ขอเชิญร่วมประกวดแต่งคำขวัญ วันไตโลกประจำปี 2563

๓๑ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๑๗

กรุงเทพฯ-31 ต.ค.-ไอเวิร์คพีอาร์ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายลดบริโภคเค็มและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดแต่งคำขวัญเกี่ยวกับวันไตโลก ประจำปี 2563 (World Kidney Day 2020) ชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 40)

งานวันไตโลก ประจำปี 2562

๑๘ มี.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๔๐

กรุงเทพฯ-18 มี.ค.-ไอเวิร์คพีอาร์ ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มและประธานการจัดงานวันไตโลก กล่าวว่า วันไตโลกประจำปี 2562 ในปีนี้สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข, เครือข่ายลดบริโภคเค็ม, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),

วันไตโลก 2562ทุกคน ทั่วไทย ไตแข็งแรง Kidney Health for Everyone Everywhere สัญญาณอันตราย ของโรคไต

๐๖ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๓:๔๗

กรุงเทพฯ-6 มี.ค.-ไอเวิร์คพีอาร์ ผศ.พญ.วรางคณา พิชัยวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมโรคไต โรงพยาบาลราชวิถี มีรายงานพบว่าคนไทยเป็นโรคไตเรื้อรังกันมากขึ้น ข้อมูลจากการศึกษาจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง ประมาณร้อยละ 17.6 ของประชากร หรือประมาณ 8-10 ล้านราย

งานวันไตโลก ประจำปี 2562

๐๔ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๒๗

กรุงเทพฯ-4 มี.ค.-ไอเวิร์คพีอาร์ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข, เครือข่ายลดบริโภคเค็ม, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย, องค์การเภสัชกรรมและสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงการบริโภคลดเค็มของคนไทย

รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ แก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กติดเค็ม พร้อมจัดงานวันไตโลกปี 2562 ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง

๒๗ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๘:๑๔

กรุงเทพฯ-27 ก.พ.-สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ แก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กติดเค็ม ตั้งเป้าลดเค็ม 30% ในปี 68 พบเด็กไทยกินเค็มเกิน 5 เท่า เสี่ยงแนวโน้มเป็นผู้ใหญ่ติดเค็ม ส่งผลต่อโรคความดันโลหิตสูง หัวใจ และไต เปิดอาหาร-ขนมยอดนิยมโซเดียมสูง เพียง 1 ซองเกินปริมาณที่เด็กควรได้รับต่อวัน

งานวันไตโลก ประจำปี 2562

๐๕ ก.พ. ๒๐๑๙ ๐๙:๓๓

กรุงเทพฯ-5 ก.พ.-ไอเวิร์คพีอาร์ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ แก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กติดเค็ม

ขอเชิญร่วมประกวดแต่งคำขวัญ วันไตโลกประจำปี 2562

๒๔ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๘:๑๓

กรุงเทพฯ-24 ต.ค.-ไอเวิร์คพีอาร์ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประกวดแต่งคำขวัญภาษาไทย หัวข้อ Kidney Health For Everyone Everywhere ในกิจกรรม วันไตโลก(World Kidney Day 2019) ผู้ได้รับการคัดเลือกการประกวดคำขวัญวันไตโลก ประจำปี 2562

แพทย์ไทยรวมพลังแนะนำเรื่องสมุนไพร อันตรายสำหรับผู้ป่วยโรคไต

๑๖ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๐๒

กรุงเทพฯ-16 ส.ค.-ไอเวิร์คพีอาร์ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เครือข่ายลดบริโภคเค็ม ร่วมกับมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ร่วมกันเตือนให้ประชาชนและผู้ป่วยโรคไต

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(16 สิงหาคม 2561)

๑๖ ส.ค. ๒๐๑๘ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-16 ส.ค.-อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 08.30 น. มธ. จัดงานครบรอบ 73 ปี วันสันติภาพไทย พร้อมรับฟัง ปาฐกถา รำลึกพระคุณขบวนการเสรีไทย ณ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 09.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิธี เปิด ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมฮาลาล ตันสรี

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(16 สิงหาคม 2561)

๑๕ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-15 ส.ค.-อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 08.30 น. มธ. จัดงานครบรอบ 73 ปี วันสันติภาพไทย พร้อมรับฟัง ปาฐกถา รำลึกพระคุณขบวนการเสรีไทย ณ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 09.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิธี เปิด ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมฮาลาล ตันสรี

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน กลเม็ด เคล็ดลับ ป้องกันไตวาย ตอน เรื่องควรรู้เกี่ยวกับยาและสมุนไพรกับโรคไต และงานเสวนาวิชาการความจริงเกี่ยวกับสมุนไพรรักษาโรคไต

๐๗ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๑๑

กรุงเทพฯ-7 ส.ค.-ไอเวิร์คพีอาร์ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

เครือข่ายลดบริโภคเค็ม จัดแถลงข่าว ความสำเร็จในการลดบริโภคเค็มและการขับเคลื่อนนโยบายลดเกลือและโซเดียมแห่งชาติ

๑๐ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๒๑

กรุงเทพฯ-10 ก.ค.-ไอเวิร์คพีอาร์ เครือข่ายลดบริโภคเค็มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานแถลงข่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี ในการจัดตั้งโครงการลดการบริโภคโซเดียมในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555

สมาคมโรคไตฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาครัฐ จัดงานกิจกรรมวันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม

๐๕ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๕๙

กรุงเทพฯ-5 มี.ค.-ไอเวิร์คพีอาร์ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์การเภสัชกรรมและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมวันไตโลก ภายใต้คำขวัญ สตรีไทย ไตStrongยกระดับปัญหาโรคไตเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ

ภาพข่าว: สมาคมโรคไตฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาครัฐ จัดงานกิจกรรมวันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม

๐๕ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๕๖

กรุงเทพฯ-5 มี.ค.-ไอเวิร์คพีอาร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมกับ นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ที่ 3 จากซ้าย) ,รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (ที่ 6 จากซ้าย), ผศ.นพ.สุรศักดิ์

สมาคมโรคไตฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐ จัดงานกิจกรรมวันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม

๐๑ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๗:๓๖

กรุงเทพฯ-1 ก.พ.-ไอเวิร์คพีอาร์ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์การเภสัชกรรมและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมวันไตโลก ภายใต้คำขวัญ สตรีไทย ไตStrong ซึ่งวันไตโลกในปีนี้ตรงกับวันสตรีสากลอีกด้วย

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(1 กุมภาพันธ์ 2561)

๐๑ ก.พ. ๒๐๑๘ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-1 ก.พ.-อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 09.30 น. กระทรวงดิจิทัลฯ และ ATCI จัดงานแถลงข่าวโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 2 ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 10.00 น. สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัด

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(1 กุมภาพันธ์ 2561)

๐๑ ก.พ. ๒๐๑๘ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-1 ก.พ.-อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 10.00 น. สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัด งานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดการ บริโภคเค็ม ประจำปี 2561 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 10.30 น. โรงแรม อมาธารา เวลเนส รีสอร์ท จัดพิธีลงนามความ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(1 กุมภาพันธ์ 2561)

๓๑ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-31 ม.ค.-อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 09.30 น. กระทรวงดิจิทัลฯ และ ATCI จัดงานแถลงข่าวโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 2 ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 10.00 น. สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัด

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(1 กุมภาพันธ์ 2561)

๓๑ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-31 ม.ค.-อินโฟเควสท์ วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 10.00 น. สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัด งานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดการ บริโภคเค็ม ประจำปี 2561 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 10.30 น. โรงแรม อมาธารา เวลเนส รีสอร์ท จัดพิธีลงนามความ

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดงานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม ประจำปี

๒๒ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๔๓

กรุงเทพฯ-22 ม.ค.- สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์การเภสัชกรรมและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงการบริโภครสเค็มของคนไทยและเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพไต ซึ่งทำให้เป็นสาเหตุของโรคไต

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม จัดแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี

๐๔ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๓:๔๙

กรุงเทพฯ-4 ม.ค.-ไอเวิร์คพีอาร์ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2561 ภายใต้คอนเซปต์ ภายใต้หัวข้อ Kidneys Women's Health ในกิจกรรม วันไตโลก (World Kidney Day) ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30

ขอเชิญร่วมประกวดแต่งคำขวัญ วันไตโลกประจำปี 2561

๒๐ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๑๘

กรุงเทพฯ-20 ต.ค.-ไอเวิร์คพีอาร์ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายลดบริโภคเค็มและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดแต่งคำขวัญเกี่ยวกับวันไตโลก ประจำปี 2561 ผู้ได้รับการคัดเลือกการประกวดคำขวัญวันไตโลก ประจำปี 2561

ประมวลกิจกรรมการจัดงานวันไตโลก อ้วนกลมระทมไต ในงานสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2560

๒๔ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๐:๐๑

กรุงเทพฯ-26 เม.ย.-คอร์แอนด์พีค เมื่อเร็ว ๆนี้ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมวันไตโลก (World Kidney Day) และสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม ประจำปี 2560