สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สมาคมสัตว์ปีกเตรียมยื่นหนังสือนายกฯ ค้าน (ร่าง)พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์

๑๓ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๒๔

กรุงเทพฯ-13 ก.ค.-สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ 9 สมาคมผู้ผลิตสัตว์ปีกหวั่น (ร่าง)พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ เรียกเก็บค่าอากร-ค่าธรรมเนียม จะส่งผลให้เกิดการลักลอบนำสัตว์ปีกไปชำแหละนอกโรงฆ่าสัตว์เพื่อเลี่ยงอากรทำผู้บริโภคเสี่ยงรับเนื้อสัตว์ไม่ปลอดภัยและราคาสูง รวมถึงกระทบส่งออก เตรียมยื่นหนังสือคัดค้านถึงนายกฯ

สมาคมสัตว์ปีกบุกทำเนียบ ยื่นหนังสือนายกฯ ค้าน (ร่าง) พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์

๐๑ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๐๕

กรุงเทพฯ-1 ก.ค.-สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนรี ผู้แทน 9 สมาคมผู้ผลิตสัตว์ปีก นำโดย นายวีระพงษ์ ปัญจวัฒนกุล นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ เข้ายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอคัดค้าน (ร่าง)

หวั่นไทยขาดแคลนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์.วอนรัฐดูแลการส่งออก

๒๗ พ.ย. ๒๐๐๙ ๑๖:๓๗

กรุงเทพฯ-27 พ.ย.-สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย นางฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากผิดปกติ อาจก่อให้เกิดการขาดแคลนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี 2551

สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฯ จัดสัมมนา อนาคตของปศุสัตว์ไทย

๑๙ ก.พ. ๑๙๙๘ ๑๖:๔๔

กรุงเทพ-19 ก.พ.-สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะจัดสัมมนาเรื่อง อนาคตของปศุสัตว์ไทย โดย ฯพณฯ ศุภชัย พานิชภักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และกล่าวบรรยายเรื่อง

คัดค้าน EU ขึ้นภาษีไก่สุก ก่อนประเทศไทยสูญเสีย 50,000 ล้านบาท

๒๑ ส.ค. ๒๐๐๖ ๑๗:๑๕

กรุงเทพฯ-21 ส.ค.-สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย เช้าวันนี้ (21 สิงหาคม 2549) สมาคมภาคปศุสัตว์ต่างๆ ประกอบด้วย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการส่งออก สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้เลี้ยงไก่พันธุ์