สมาคมสมาพันธ์ผู้ดูแลไทย ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

อบรมเชิงความรู้สำหรับผู้ดูแลโรคทางจิตเวช

๐๕ ก.พ. ๒๐๑๙ ๐๙:๒๗

กรุงเทพฯ-5 ก.พ.-สมาคมสมาพันธ์ผู้ดูแลไทย สมาคมสมาพันธ์ผู้ดูแลไทย (Caregivers Allilance Thailand) ได้เปิดอบรมเป็นรุ่นที่6 ในหัวข้อ การให้ความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ดูแลทางโรคจิตเวช ประกอบด้วย 3 โรคหลัก จิตเภท ซึมเศร้า ไบโพล่าร์ ทางสมาคมได้เปิดอบรมมาแล้ว 2 ปี อบรมมาแล้วรวมทั้งสิ้น 5 รุ่น

หลักสูตรอบรมการให้ความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ดูแลในโรคจิตเวช

๐๔ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๑:๒๐

กรุงเทพฯ-4 ก.พ.-สมาคมสมาพันธ์ผู้ดูแลไทย เนื่องจากเราเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และเสริมพลังให้กับผู้ดูแลสำหรับโรคจิตเวช 3 โรคหลัก คือ จิตเภท ซึมเศร้า ไบโพลาร์ ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา2ปี อบรมมาแล้วรวมทั้งสิ้น 5 รุ่น โดยต้นแบบหลักสูตรมาจาก Caregivers Alliance Limited (Singapore)

กรมสุขภาพจิต เชิดชู พ่อผู้เป็นแบบอย่าง ทุ่มเทชีวิตให้กับลูกป่วยจิตเวช พร้อมเสริมพลังให้ผู้ดูแล

๑๓ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๕๖

กรุงเทพฯ-13 ธ.ค.-กรมสุขภาพจิต วันนี้ (5 ธันวาคม 2560) ที่ รพ.ศรีธัญญา นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต มอบหมาย นพ.พงษ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดงาน เพราะรัก จากพ่อ (You Are Loved Forever) จัดขึ้นโดย

จิตเวชรักษาได้ เพราะรักจากพ่อ 5 ธ.ค. ณ ศรีธัญญา

๑๕ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๐:๔๒

กรุงเทพฯ-15 พ.ย.-สมาคมสมาพันธ์ผู้ดูแลไทย สมาคมสายใยครอบครัวร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ผู้ดูแลไทยจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางจิตเวชและเสริมพลังผู้ดูแลครั้งที่ 1 เพราะรัก จากพ่อ (You Are Loved Forever) 5 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม ร.พ.ศรีธัญญา