สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยพบชาวนา ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้