สมาคมนักธุรกิจรุ่นใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สสว. ร่วม สมาคมนักธุรกิจรุ่นใหม่ ไทย-จีน จัดสัมมนา จากทฤษฏี สู่ สนามการค้า ไทย-จีน

๑๖ ธ.ค. ๒๐๑๐ ๐๙:๓๕

กรุงเทพฯ-16 ธ.ค.-สสว. จากการที่เศรษฐกิจจีนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการบริโภคสินค้าโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอาหารภายมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จึงเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยที่จะชิงส่วนแบ่งตลาดในตลาดจีน ด้วยเหตุนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สสว. ร่วมสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ ไทย-จีน จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยก่อนบุกตลาดจีน

๒๓ พ.ย. ๒๐๑๐ ๑๖:๒๗

กรุงเทพฯ-23 พ.ย.-The Red Communication นางสาว พนิตพิชา ชินวัตร ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนด้านการเงิน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วย นางสาววิมล จารุสถิติ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ และ นาย เฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมกับ