สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ราคามันฯ สูง ดันผลผลิตไทยและเพื่อนบ้าน ปี 62 เพิ่มขึ้น ด้าน ครม. ไฟเขียว 7 โครงการรองรับแล้ว

๐๗ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๐:๕๓

กรุงเทพฯ-7 ก.พ.-สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. ได้ร่วมกับสมาคมมันสำปะหลัง 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ป้องกัน

๒๕ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๑๐

กรุงเทพฯ-25 ต.ค.-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ 4 สมาคมผู้ประกอบการมันสำปะหลัง ได้แก่ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย

AFET จับมือสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ร่วมพัฒนาเว็บไซต์ Tapioca Online ให้ข้อมูลค้ามันสำปะหลัง

๓๐ ส.ค. ๒๐๑๑ ๐๘:๕๗

กรุงเทพฯ-30 ส.ค.-AFET เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) และสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย (TTTA) ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจพัฒนาเว็บไซต์ tapiocaonline.com ให้ข้อมูลด้านการค้ามันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าแก่ผู้ประกอบการไทย เว็บไซต์

ภาพข่าว: เสวนาโต๊ะกลมเรื่อง สถานการณ์การขาดแคลนหัวมันสำปะหลังกับผลกระทบต่อการค้ามันเส้น / มันอัดเม็ด

๑๘ พ.ย. ๒๐๑๐ ๑๕:๑๖

กรุงเทพฯ-18 พ.ย.-สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย เสรี เด่นวรลักษณ์ นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย (ที่ 5 จากซ้าย) จัดงานเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง สถานการณ์การขาดแคลนหัวมันสำปะหลังกับผลกระทบต่อการค้ามันเส้น / มันอัดเม็ด ณ ห้อง ชาเทรียมบอลรูม โรงแรมชาเทรียม สวีท กรุงเทพฯ ให้กับสมาชิกสมาคมฯ

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานสัมมนา มันสำปะหลังก้าวไกล ด้วยกลไกตลาดล่วงหน้า

๑๗ มี.ค. ๒๐๐๕ ๑๔:๒๙

กรุงเทพฯ-17 มี.ค.-เอเฟท ด้วยตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรื เอเฟท (AFET) สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) ร่วมกันจัดงาน

ปฏิทินธุรกิจประจำวันนี้ (18 มีนาคม 2548)

๑๘ มี.ค. ๒๐๐๕ ๐๗:๓๓

กรุงเทพฯ-18 มี.ค.-อินโฟเควสท์วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 254809.00 น. ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือ AFET ร่วมกับสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง สมาคมโรง งานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย และสำนักงานคณะ

ปฏิทินธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้ (18 มีนาคม 2548)

๑๗ มี.ค. ๒๐๐๕ ๑๔:๐๕

กรุงเทพฯ-17 มี.ค.-อินโฟเควสท์วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 254809.00 น. ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือ AFET ร่วมกับสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง สมาคมโรง งานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย และสำนักงานคณะ