สถาบันเครือข่ายของ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

อบรมผ่าน FB Live กับ หลักสูตร Overall Equipment Effectiveness: OEE การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร

๒๙ มิ.ย. ๒๐๒๐ ๑๕:๒๕

กรุงเทพฯ-29 มิ.ย.-สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมอบรมผ่านทาง Facebook Live หลักสูตร Overall Equipment Effectiveness: OEE การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 - 15:00 น.

อบรมผ่าน Zoom กับ หลักสูตร Effective Job Instruction: การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล

๒๓ มิ.ย. ๒๐๒๐ ๑๓:๓๙

กรุงเทพฯ-23 มิ.ย.-สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมอบรมผ่าน Zoom กับ หัวข้อ Effective Job Instruction: การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 15.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรม